Sisällysluettelo

Tapaukset


Tapaukset kappale on järjestetty seuraavasti:

Tapaus - määritelmä Kuvaa tapauksen määritelmän
Tapausten katselu Kuvaaa mitä asiat vaikuttavat tapauksien katseluun
Tapausten lisäys Kuvaa kuinka tapauksia voidaan lisätä
Etsi tapaukselle asiakas Kuvaa kuinka tapaukselle etsitään asiakas
Tapausten haut Kuvaa kuinka käyttää pika- ja tehohakkuja
Toimintojen suorittaminen tapaukselle Kuvaa kuinka toimintoja suoritetaan
Ryhmätoiminto Kuvaa kuinka usealle tapaukselle suoritetaan ryhmätoiminto samanaikaisesti
Tapausten sulkeminen Kuvaa kuinka tapaus suljetaan
Tapausten siirto toiselle Kuvaa kuinka tapaus voidaan siirtää toiselle henkilölle
Liitteiden lisäys Kuvaa kuinka liitetiedostot hoidetaan Requestessa
Tapaushistorian katselu Kuvaa kuinka tapauksen historiaa voidaan katsella
Tapausten tulostus Kuvaa kuinka tapauksen tiedot voidaan tulostaa
Tapauslistan tulostus Kuvaa kuinka tapauslista tulostetaan
Tapausten muokkaus Kuvaa kuinka tapauksia muokataan
Tapausten poisto Kuvaa kuinka tapauksia poistetaan
Tapausten yhdistäminen Kuvaa kuinka tapauksia yhdistetään
Tapausten liittäminen Kuvaa kuinka tapauksia liitetään toisiin tapaukseen
Tapausten kopiointi Kuvaa kuinka tapauksia kopioidaan ja liitetään alkuperäiseen tapaukseen
Tapausten siirtäminen toiseen käyttäjäorgansiaatioon Kuvaa kuinka tapauksia siirretään käyttäjän määrittämään käyttäjäorganisaatioon
Tietämyskanta Kuvaa tietämyskannan artikkeleiden hallinnan
Integrointi vastauspalvelukeskusjärjestelmään Kuvaa kuinka integraatio toimii