Sisällyslyettelo

Tietämyskanta - määritelmä

Tietämyskanta on Requesten maksullinen lisäpiirre.

Kaikki sellaiset tapaukset, jotka halutaan julkaista asiakkaalle asiakaspalveluliittymässä, luodaan artikkeleiksi tietämyskantaan. FAQ avulla voidaan näyttää kysymys-vastausparit mutta tietämyskannan avulla voidaan julkaista artikkelin muodossa yksityiskohtaisempaa tietoa.

Tietämyskannan artikkeli voi olla yksi tapauksen instanssi. Tällöin tapaukselta on lisätty artikkeli tietämyskantaan tapaus valikon avulla. Huomaathan tällöin että tapauksen tilamuutos vaikuttaa artikkelin tilamuutokseen. Jos taas luot tietämyskannan artikkelin tietämyskannan kautta, artikkeli elää tietämyskannalle määriteltyä elinkaarta.

Järjestelmään luodaan kaksi tietämyskanta käyttötapausta: sisäinen ja ulkoinen. Sisäisellä käyttötapauksella luodaan artikkelit järjestelmään. Tämän lisäksi sisäistä käyttötapausta käytetään artikkeleiden muokkaukseen ja poistoon. Sisäinen käyttötapaus määritellään sisäiseksi tietämyskannankäyttötapaukseksi yleisasetuksissa.


Asiakkaalle julkaistaan artikkelit ulkoisen tietämyskannan kautta jolloin osa tietämyskannan artikkelin kentistä voidaan rajata näkyvistä. Ulkoinen käyttötapaus määritellään asiakaspalveluliittymän asetuksissa.


Katso myös:


Tietämyskannan sisällysluettelo
Tietämyskkannan artikkelin lisäys