Sisällysluettelo

Tietämyskanta


Tietämyskanta kappale on järjestelty seuraavasti:

Tietämyskanta - määritelmä Kuvaa tietämyskannan määritelmän

Tietämyskanta artikkeleiden katselu Kuvaa kuinka artikkeleita voidaan katsella
Tietämyskannan artikkelin lisäys Kuvaa kuinka uusi tietämyskanta artikkeli lisätään
Tietämyskanta artikkelin muokkaus Kuvaa kuinka tietämyskanta artikkelia muokataan
Tietämyskanta artikkeleiden haku Kuvaa kuinka haetaan tietämyskanta artikkeleita
Tietämyskanta artikkelin arkistointi Kuvaa kuinka tietämyskanta artikkeleita arkistoitaan. Artikkeleiden arkistoinnissa käytetään samaa toiminnallisuutta kuin tapauksien arkistoinnissa.