Sisällysluettelo

Tapausten yhdistäminen

Toisinaan samasta ongelmasta on voinut tulla monta ilmoitusta jolloin järjestelmässä voi olla useita tapausta samasta ongelmasta. Tällöin voidaan käyttää tapausten yhdistäminen toiminnallisuutta. Tällöin kaksi tai useampi tapaus voidaan yhdistää toisiinsa. Tällöin yhdistettävistä tapauksista valitaan yksi perustapaukseksi johon muiden tapausten tiedot kopioidaan uusiksi instansseiksi. Tapausten yhdistämisvaiheessa käyttäjä voi määritellä kopioidaanko tapausten historiarivit, viestit ja/tai liitteet perustapaukselle. Jos historiarivit kopioidaan, historiariville lisätään tieto minkä tapauksen (asiakkaan) historiarivistä on kyse. Jäljelle jääneitä tapauksia ei poisteta järjestelmästä, vaan ne asetetaan siihen tilaan mikä on määritelty yhdistettyjen tapauksien tilaksi yleisasetuksissa. Perustapaukseen yhdistettyjen tapauksien kenttiä ei voi enää muokata yhdistämisen jälkeen. Perustapaukselta nähdään yhdistettyjen tapausten id:t suluissa. Tapausten yhdistäminen toiminto löytyy listanäytöllä olevasta rivin toiminto valikosta.

Huomaa: Tapausten yhdistämisen jälkeen yhdistetyt tapaukset eivät näy raporteilla!


Katso myös:


Toimintojen suorittaminen tapaukselle.