Sisällysluettelo

Toimintojen suorittaminen tapaukselle

Jokaisella tapauksella on tila. Käyttäjä voi vaihtaa tapauksen tilan joksikin muuksi suorittamalla toiminnon tapaukselle. Tapauksen tilan avulla nähdään mitä tapaukselle on tehty, eli tila vastaa todellista tilannetta. Tapausta käsittelevät henkilöt näkevät näin ollen helposti mitä tapaukselle on tehty ja mikä on mahdollinen seuraava tila.

Toiminto voidaan suorittaa valitsemalla toiminto valikosta haluttu toiminto tapauksen muokkausdialogilla.

Toiminnon valitsemisen jälkeen toiminto dialogi avataan. Valittavat toiminnot määritellään käytettävän käyttötapaukseen liitetyssä elinkaaressa.

Toiminnon yhteydessä voit lisätä kommentteja. Samanaikaisesti voit siirtää tapauksen oletushenkilön sijasta jollekin muulle henkilölle sekä/tai vaihtaa oletustilan joksikin muuksi. Käytettävät oletusarvot määritellään tapauksen elinkaaressa.


Toiminnon suorittamisen jälkeen, toiminnosta lisätään uusi rivi historiatauluun automaattisesti. Järjestelmässä ei ole rajoituksia kuinka monta kertaa toiminto voidaan tehdä tai että vain tietty määrä toimintoja sallittaisiin tapausta kohti.

Toiminnon suorittamisen yhteydessä voidaan lähettää automaattisia sähköposteja jos viestiasetukset on määritelty. Toiminto dialogilta löytyy aina Lähetä viesti välilehti. Siirryttäessä ko. välilehdelle avautuu lähetä viesti dialogi, josta nähdään kenelle henkilöille on mahdollisesti lähdössä viesti toiminnon suorittamisen yhteydessä. Samalla dialogilla voit poistaa henkilöitä sähköpostiviestin estämiseksi tai lisätä uusia henkilöitä. Toiminnon yhteydessä lähetettävien viestien oletushenkilöt määritellään toimitustiedot dialogilla.

Huomaa: Tapauksen tila voidaan vaihtaa tapauksen muokkausdialogilla ilman toimintoa, jos tila kenttä ei ole määritelty vain katselu kentäksi ko. käyttötapauksella.


Katso myös:


Uusi toiminto
Tapauksen siirto
Tapuksen sulkeminen
Tapauksen historian katselu
Viesti toiminnallisuus