Tehohaku

Tehohaun avulla voit määritellä tarkemmat ja laajemmat hakukriteerit kuin pikahaun avulla. Tehohaussa voit hakea joko käyttötapauksen kentillä tai kaikillä järjestelmässä olevilla kentillä. Huomaa että käytettävät kentät riippuvat käytettävän käyttötapauksen tehohaun ulkoasunt asetuksista.
Voit käyttää myös edellistä tehohakuasi valitsemalla haun 'Edellinen haku' pudotusvalikosta. Tämän lisäksi voit
tallentaa näkymän yksityiseksi näkymäksi tai tallentaa näkymän SQL kyselyksi. Jos tehohaku tallennetaan SQL kyselyksi, select lause sisältää vain ne kentät jotka on määritelty käytetyn käyttötapauksen tapauksen listaikkunaan.

Tehohaku suoritetaan seuraavasti:

1.

Valitse olemassa oleva näkymä uuden muokattavan näkymän pohjaksi näkymä pudotusvalikosta
tai
Valitse haluamasi kentät hakuehtona olevasta laatikosta.

2.

Aktivoi keskellä dialogia olevaa hakuehtona olevaa valintaa joka antaa sinulle mahdollisuuden valita sopiva kriteeri. Hakuehdot riippuvat käytettävästä kentästä.

3.

Toista kohdat 1 ja 2 tarpeen mukaan.

4.

Tarkista tämänhetkinen hakuehto laatikosta että hakusi täyttää ne kriteerit jotka olet valinnut haulle.

5.

Valitse haun kohde Etsi pudotusvalikosta: määrittele haetaanko aktiivisista, arkistoiduista vai kaikista tapauksista.

Jos hakua ei haluta ulottaa tietämyskantaan, inaktivoi Haetaanko myös tietämyskannasta valinta.

6.

Paina OK. Tehohaku dialogi häviää ja hakukriteerin täyttävät tapaukset tuodaan omalle haku välilehdelleen työalueelle.

7.

Jos haluat tallentaa näkymän omaksi näkymäkseen, valitse tallentaa painike ennen OK painikkeen painamista. Jos haluat tallentaa näkymän SQL kyselyksi, paina SQL painiketta.

Huomaa: Tehohaun suorituksessa otetaan huomioon myös käyttäjän käyttämä käyttötapaus. Käyttötapauksen kiinteä näkymä voi näin ollen rajoittaa haun tulosjoukkoa sillä kiinteä näkymän mukainen perusrajaus suoritetaan ennen tehohaun tuloksien näyttämistä.

Huomaa: Jos tehohaku ulotettiin myös tietämyskantaan, haun tulosjoukosta voidaan erottaa tietämyskannan artikkelit id:n värin perusteella. Tietämyskannan artikkelin id on sininen kun taas tapauksen id on musta.

Huomaa: Jos käyttäjällä ei ole ”Näytä tietämyskannan artikkeli” käyttöoikeutta tai yrityksellä ei ole tietämyskannan optiota, ”Haetaanko myös tietämyskannasta” valintaa ei näytetä.

Note: Jos tehohaku tallennetaan SQL kyselyksi, käyttötapauksen kiinteä näkymä sivuutetaan. Tällöin kannassa tehtävä kysely voi palauttaa enemmän rivejä kuin käyttöliittymällä tehty tehohaku.  

 

 

Katso myös:


Tehohaun esimerkki
Tehohaun rajoitukset
Näkymän tallennus
Etsi tuote