Sisällysluettelo

Tapauksen siirto

Tapauksen siirron avulla tapaus voidaan siirtää vastuuhenkilöltä toiselle vastuuhenkilölle. Joskus tapausten siirto voi olla hankalaa jos tapausta siirtävä henkilö ei tunne organisaatiota ts. ei tiedä kenelle tapaus pitäisi siirtää. Tällöin roolien käyttö on suositeltavaa. Katso lisätietoja uusi käyttäjä.

Tapauksen siirron jälkeen tapaus ilmestyy uuden vastuuhenkilön työjonoon jolloin tapauksen käsittely on uuden henkilön vastuulla.

Järjestelmässä ei ole rajoituksia tapauksien siirron suhteen. Tapaus voidaan siirtää niin monta kertaa kuin se on tarpeellista. Tapauksien siirrossa yhteydessä tapauksen tila pysyy normaalisti samana.

Voit siirtää tapauksen toiminto painikkeen avulla muokkaa tapausta dialogilla ja valitsemalla siirrä vastuu toiminnon.

Huomaa: Toimintojen yhteydessä voidaan hyödyntää automaattisia viestitoimituksia. Katso lisätietoja automaattiset viestitoiminnot.


Katso myös:


Toimintojen suorittaminen tapaukselle
Ryhmätoiminto