Sisällysluettelo

Asiakkaan Palvelutasosopimus - Yleinen -välilehti

Yleinen -välilehti Asiakkaan Palvelutasosopimus -ikkunassa sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Nimi Sopimuksen nimi.
Pohja Pohja jolle ko. Palvelutasosopimus perustuu.
Tyyppi Sopimuksen tyyppi.Valittavissa olevat arvot määritellään kohdassa Parametrit – Valintalistat.
Tuotteet/Komponentit/Rakenneosan komponentit/Rakenneosat Jos sopimus liittyy tuotteeseen, ko. sopimukseen liittyvät tuotteet. Samalle tuotteelle ei voi luoda yhdelle asiakkaalle useampaa yhtäaikaa voimassa olevaa palvelutasosopimusta. Jos palvelutasosopimus liittyy komponenttiin/rakenneosan komponenttiin tai rakenneosaan, ko. sopimukseen liittyvät komponentit/rakenneosan komponentit/rakenneosat listataan tässä kentässä
Versiot Ko. sopimukseen liittyvät versiot.
Jos sopimukseen liittyy useampi tuote, on versio(t) valittava jokaiselle tuotteelle erikseen. Jos sopimus koskee kaikkien tuotteiden kaikkia versiota, versiota ei tarvitse valita ollenkaan. Jos sopimus liittyy komponentteihin/rakenneosan komponentteihin tai laitteisiin, versio kenttää ei ole asiakkaan palvelutasosopimus -pohjassa.
Asiakkuuspäällikkö Ko. asiakkuudesta ja siten palvelutasosopimuksesta vastuussa oleva myyntihenkilö (sisäinen käyttäjä, jolla on sähköpostiosoite). Luotaessa palvelutasosopimuksiin liittyviä hälytyksiä, on hälytykseen liittyvän lähetettävän viestin Mahdolliset vastaanottajat -listalla valittavana Asiakkuuspäällikkö.
Yhteyshenkilö Asiakkaan pääasiallinen yhteyshenkilö (ulkoinen käyttäjä), esim. pääkäyttäjä. Palvelutasosopimuksen hälytyksiin liittyviin sähköposteihin voidaan määritellä saajaksi yhteyshenkilö.
Alkamispäivä Palvelutasosopimuksen alkupäivä, eli päivä jolloin sopimus astuu voimaan. Pakollinen tieto
Päättymispäivä Sopimuksen päättymispäivä.
Kuvaus Sopimuksen kuvaus.
Tallenna -painike Tallentaa muutokset.
Sulje -painike Sulkee dialogin.

Katso myös:


Palvelutasosopimus -pohjan asetukset