Sisällysluettelo

Asiakkaan palvelutasosopimus - Säännöt -välilehti

Palvelusopimuksiin liittyviä sääntöjä ja määrityksiä ylläpidetään joko Vasteaikasäännöt tai Lukumääräsäännöt -välilehdellä. Esimerkiksi vasteajat eri tyyyppisille tapauksille tai rajoitukset, kuinka monta tapausta asiakas saa tietyn aikajakson aikana ilman lisämaksua raportoida tai vaikkapa kuinka monta tuntia palveluaikaa asiakas on ostanut per aikajakso, määritellään näillä välilehdellä.

Jokainen ehto voi sisältää erityyppiset käsittelysäännöt eri tyyppisille tapauksille. Näkymillä määritellään suoritettavat käsittelysäännöt kullekin tapaukselle. Näkymien käyttö mahdollistaa myös sen, että jollekin tapaukselle ei suoriteta minkäänlaista käsittelyä. Huomioithan että sääntöjen muokkaus onnistuu vain Java käyttöliittymällä.

Vasteaikasäännöt/Lukumääräsäännöt -välilehdet sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Nimi Säännön nimi.
Tila Seurattava tila.
Vasteaika Vasteaika, jona tapaukselle on tehtävä jotain, yleensä suoritettava jokin toiminto. Mahdollisia arvoja minuutit, tunnit, päivät ja viikot.
Näkymä Näkymä, jonka perusteella sopimuksen sääntöjä noudatetaan.

Lukumääräsäännöt:

Tämän otsikon alle kootaan kaikki tapausten lukumääriin/aikajakso ja asiakkaan ostamaan palveluaikaan liittyvät käsittelysäännöt.
Rajoitus Tapausten määrään tai palveluaikaan liittyvät rajoitukset.
Näkymä Näkymä, jonka perusteella sopimuksen sääntöjä noudatetaan.

Peruuta... painike Sulkee dialogin.

Katso myös:


Palvelutasosopimuspohjien asetukset