Sisällysluettelo

Asiakas - määritelmä

Asiakkaiksi syötetään kaikki yrityksen asiakkaat, joille Requestella seurattavia tuotteita on toimitettu ja joilta siten tulee asiakaspalautetta. Asiakkaiksi kannattaa syöttää myös yhteistyökumppanit, jotta heiltä tuleviin tapausilmoituksiin saadaan myös oikea ilmoittaja ja yhteyshenkilö. Mikäli yhteistyökumppanien työntekijöille halutaan pystyä osoittamaan tapauksia hoidettaviksi, heidät on luotava järjestelmään sisäisiksi käyttäjiksi eli merkittävä Toimipiste-kohtaan oman yrityksen nimi.

Asiakkaat voidaan syöttää hierarkisesti. Esimerkiksi konsernin pääpaikka voidaan laittaa ylimmälle tasolle ja konsernin toimipisteet määritellä pääpaikan alle, omiksi alitoimipisteikseen. Tällä saavutetaan se etu, että raportoinnissa on helppo saada lista kaikista konsernin ilmoittamista tapauksista tai pelkästään yhden toimipisteen tapauksista.

Asiakkaan yhteyshenkilöt määritellään toimipistekohtaisesti. Yhteyshenkilö kannattaa liittää siihen toimipisteeseen, missä hän normaalisti työskentelee.

Myös toimitustiedot periytyvät ylemmältä tasolta alemmille tasoille. Eli jos päätoimipisteelle on merkitty tietty tuote toimitetuksi, sama toimitusrivi näkyy myös alemmilla tasoilla. Mikäli jokaiselle toimipisteelle toimitetaan tuote eri aikoina, kannattaa toimitusrivit merkitä aina juuri sille toimipisteelle, mihin toimitus on tehty.

Jos asiakas- ja käyttäjärekisteri on määritelty käyttäjäorganisaatiokohtaiseksi, käyttäjäorganisaation henkilöt näkevät pelkästään omat asiakkaansa sekä käyttäjänsä. Jos asiakas- ja käyttäjärekisteri on määritelty käyttäjäorganisaatioiden yhteiseksi, kaikki käyttäjäorganisaatiot näkevät kaikki järjestelmässä olevat asiakkaat ja käyttäjät.

Järjestelmään voidaan syöttää erilaisia organisaatiotyyppejä, esim. yritys, kunta, yhdistys jne. Jokaiselle organisaatiotyypille voidaan määritellä erilaiset asiakasdialogit pääkäyttäjän toimesta

Asiakkaita voidaan selata asiakkaiden Asiakkaat -listaikkunassa.


Katso myös:


Listaikkunoiden yleiset ominaisuudet