Sisällysluettelo

Asiakkaat


Asiakkaan tietoja voidaan lisätä, muokata tai poistaa Asiakkaat -listaikkunassa (valittavissa olevat toiminnot riippuvat käyttäjän käyttöoikeuksista).

Asiakkaat -osio on jaoteltu seuraaviin osa-alueisiin

Asiakas - määritelmä Asiakkaan määritelmä Requestessa
Asiakastietojen katselu Kuvaa miten asiakastietoja katsellaan
Asiakkaan pikahaku Miten asiakastietoja haetaan asiakkaan pikahaulla
Asiakkaan tehohaku Kuvaa miten asiakastietoja haetaan käyttäen tarkempaa hakua
Asiakkaan lisäys Miten asiakastietoja lisätään
Asiakkaan tiedot Tiedot -välilehti Asiakas -dialogilla
Toimitusten lisäys asiakkaalle Kuvaa miten lisätään toimitustietoja yhdelle tai usealle asiakkaalle samanaikaisesti
Asiakkaan yhteystietojen lisäys Kuvaa miten lisätään asiakkaan yhteyshenkilöitä Yhteyshenkilöt -välilehdellä
Asiakkaan toimpisteiden lisäys Toimipisteet -välilehden toiminta
Liitetiedoston lisäys Kuvaa miten liitetiedostoja käsitellään Requestessa
Asiakaslistan tulostus Kuvaa miten tulostetaan lista asiakkaista
Asiakkaan palvelutasopimuksen tulostus Miten tulostetaan raportti yhden asiakkaan palvelutasosopimuksesta.
Palvelutasosopimuslistan tulostus Kuvaa miten tulostetaan lista asiakkaiden palvelutasosopimuksista.
Asiakastietojen muokkaus Kuinka muokataan asiakastietoja
Asiakkaan muuttaminen ei aktiiviseksi Kuinka muutetaan asiakas ei aktiiviseksi. Ei aktiivisen asiakkaan tietoja ei näytetä asiakaslistalla, kun ollaan luomassa uutta tapausta.
Asiakastietojen poisto Kuinka poistetaan asiakas
Asiakkaan palvelutasosopimus Kuinka luodaan ja ylläpidetään asiakkaan palvelutasosopimuksia.