Sisällysluettelo

Uusi toimitus -ikkuna

Uusi toimitus -ikkunassa voidaan lisätä asiakkaalle toimitustietoja

Ikkuna sisältää seuraavat kentät:

Kenttä Selitys
Tuote * Toimitettavan tuotteen koodi ja nimi. Jos tuotteella ei ole yhtään versiota, ei se ole valittavissa toimitettavaksi tuotteeksi. Tuotteet -valikossa listataan vain ne tuotteet, joilla on versioita.
Tuotevalinnaksi uudelle toimitusriville tulee oletuksena valitun toimitusrivin tuote. Jos asiakkaalle ei ole vielä toimitettu yhtään tuotetta, tulee oletuksena aakkosissa ensimmäinen tuote.
Versio * Toimitettavan tuotteen versio
Komponentit Toimitettavat komponentit. Mikäli asiakkaalle tehdään ensimmäistä toimitusta, on oletuksena kaikki komponentit. Mikäli asiakkaalle on tehty jo samasta tuotteesta toimitus, haetaan oletus komponentteihin viimeisimmästä toimituksesta.
Lisenssit Toimitettavan ohjelma lisenssien lukumäärä. Voidaan jättää tyhjäksi.
Päivämäärä* Toimituspäivä.
Voimassaolo päättyy Päivä, jolloin lisenssien tai sopimuksen voimassaolo päättyy.
Info Vapaamuotoista tietoa toimituksesta.

Katso myös:


Toimitustietojen lisääminen asiakkaalle