Sisällysluettelo

Varmuuskopiointi

Kuten mistä tahansa applikaatiosta, jota käytetään päivittäin, Requesten kannasta pitäisi ottaa varmuuskopiot. Sysart suosittelee Requesten tietokannan päivittäistä varmuuskopiointia.