sisällysluettelo

Muokkausnäyttöjen yleiset painikkeet

Requestessa on useita painikkeita jotka toimivat samalla periaatteella kaikilla dialogeilla.

Seuraavassa taulukossa kuvataa nämä toimintopainikkeet samoin kuin niiden näppäimistökäskyt. Huomioithan että web käyttöliittymässä ei ole kaikkia painikkeita ja että näppäimistökäskyt eivät toimi.


Painike Näppäimistökäsky
key
Selitys
OK ALT+O Hyväksyy muutoksen jonka jälkeen tieto tallennetaan tietokantaan ja muokkausdialogi sulkeutuu.
Peruuta Esc Peruuttaa muutoksen jonka jälkeen muokkausdialogi sulkeutuu.
Opaste F1 Avaa käyttäjälle opasteen
Tallenna ALT+T Hyväksyy muutokset ja tallentaa muutokset tietokantaan mutta muokkausdialogi ei sulkeudu.
Lisää ALT+L Lisää uuden rivin listalle. Tietoa ei tallenneta tietokantaan ennen kuin käyttäjä on painanut OK tai tallenna painiketta.
Poista ALT+P Poistaa rivin listalta.
Siirry ylös ALT+Y Siirtää riviä listalla ylöspäin. Tietoa ei tallenneta tietokantaan ennen kuin käyttäjä on painanut OK tai tallenna painiketta.
Siirry alas ALT+A Siirtää riviä listalla alaspäin. Tietoa ei tallenneta tietokantaan ennen kuin käyttäjä on painanut OK tai tallenna painiketta.
Toiminto ALT+T Avaa Toiminto -valikon muokkausdialogilla.
ALT+Page Up Avataan tapauksen dialogilla seuraava tapaus käsittelyyn. Vain muokkausdialogilla.
ALT+Page Down Avataan tapauksen dialogilla edellinen tapaus käsittelyyn. Vain muokkausdialogilla.
Käytetään käyttäjän/asiakkaan/tuotteen/rakenneosan kentän vieressä. Jos käyttäjä/asiakas/tuote/rakenneosa kentässä on arvo, käyttäjä voi katsella/muokata ko. kentän arvoa. Jos kentässä ei ole arvoa valittuna, uusi käyttäjä/asiakas/tuote/rakenneosa dialogi avataan.

Katso myös:


Työkalurivi