Sisällysluettelo

Tapausrekisterin rivin toiminnot

Jokainen Requesten moduuli sisältää ko. moduulin käyttämät erityistoiminnot. Tapausrekisterin toiminnot voidaan
valita rivin toiminnoista.

Tapausrekisterin rivin toiminnot koostuu seuraavista toiminnoista:

Lisää FAQ
Tämä valinta avaa uuden FAQ sivun.

Lisää tietämyskantaan
Tämä valinta avaa uuden tietämyskanta-artikkelin.

Ryhmätoiminto
Jos listanäytöltä on valittu useampi kuin yksi tapaus, tämä valinta avaa ryhmätoiminto sivun.

Tapausten yhdistäminen
Jos listanäytöltä on valittu useampi kuin yksi tapaus, tämä valinta avaa tapausten yhdistäminen sivun.

Näytä lähetyt sähköpostit
Tämä valinta avaa tapauksen viestilistan.

Liitä tapaukset toisiinsa
Jos listanäytöltä on valittu useampi kuin yksi tapaus, tämä valinta avaa Liitä tapaukset toisiinsa sivun.

Kopioi valitut tapaukset
Tämä valinta kopioi listanäytöllä valitun (valitut) tapaukset ja luo uuden tapauksen. Uuden tapauksen otsikko sisältää 'Kopio' + alkuperäinen otsikko. Kopioitavan tapauksen historiaa tai liitetiedostoja ei kopioida uudelle tapaukselle. Lisäksi pelkästään tapauksen ensimmäinen instanssi kopioidaan uudelle tapaukselle.
Huomaathan ettei sähköpostiviestejä lähetetä uuden tapauksen kopioinnin yhteydessä. Tapauksen kopiointi ei triggeroi hälytyksiä.

Vaihda käyttäjäorganisaatiota
Tämä valinta siirtää listanäytöllä valitun (valitut) tapaukset käyttäjän valitsemaan käyttäjäorganisaatioon.
Huomaathan ettei sähköpostiviestejä lähetetä tämän toiminnon yhteydessä. Myöskään hälytyksiä ei triggeroida.