Sisällysluettelo

Lista tapauskentistä


Alla olevassa taulukossa esitellään tapausnäytön peruskentät ja niille valittavissa olevat oletusarvot.

Huomaa: Kenttien nimiä voi muuttaa Tapausten kenttien nimet -ikkunassa.
Järjestelmään on myös mahdollista luoda omia, vapaamuotoisia kenttiä.


Kentän nimi Kentän kuvaus Mahdolliset oletusarvot kentälle
Asiakas Asiakas, joka raportoi tapauksen. Kenttien oletusarvot -parametrissä voi Asiakas-kentän oletusarvoksi määritellä sisäänkirjautuneen käyttäjän yrityksen, edelliseltä syötetyltä tapaukselta tai jonkin tietyn asiakkaan.
Ilmoittaja Henkilö, joka raportoi tapauksen. Jos Asiakas-kenttään on valittu asiakas, on Ilmoittaja-kenttään valittavissa kaikki valitun asiakkaan yhteyshenkilöt. Jos asiakkaaksi on valittu järjestelmän sisäinen asiakas (käyttäjäorganisaatio) on Ilmoittaja-kentässä valittavissa Requesten sisäiset käyttäjät. Ilmoittaja-kenttään voi myös määritellä oletusarvon, joka voi olla edelliselle syötetylle tapaukselle kirjattu käyttäjä, tai tietty käyttäjä. Myös rooli on valittavissa Ilmoittaja-kentän oletusarvoksi.
Etunimi Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön etunimi. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Sukunimi Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön sukunimi. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Organisaatio Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön organisaatio. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Sähköposti Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön sähköpostiosoite. Tämä kenttä voi myös sisältää sähköpostitse ongelman raportoineen henkilön sähköpostiosoitteen, jos sähköpostiosoitetta ei löydy käyttäjärekisteristä. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Osoite 1 Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön osoite. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Osoite 2 Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön osoite. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Postinumero Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön postinumero. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Postitoimipaikka Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön postitoimipaikka. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Maa Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön maa. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Media Mitä kautta tapaus raportoitiin, esimerkiksi sähköpostitse. Oletusarvoksi voi määritellä tietyn median, tai aikaisemmalle tapaukselle syötetyn median.
Luonti pvm/klo Tapauksen tallennuksen päivämäärä ja aika. Oletuksena on aina kuluva päivä. Voi muuttaa joko kenttään suoraan, tai Kalenteri -ikkunasta.
Syöttäjä Käyttäjä, joka syötti tapauksen. Järjestelmän sisäinen käyttäjä. Oletuksena on aina sisäinen käyttäjä, joka on kirjautunut sisään, kun uutta tapausta luodaan.
Viite Asiakkaan oma viitenumero tapaukselle. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Yhteydenottopyyntö Miten asiakas haluaa, että häneen otetaan yhteyttä, esimerkiksi sähköpostitse. Jos asiakas on raportoinut tapauksen asiakaspalveluliittymän kautta, on hän itse syöttänyt kenttään arvon. Oletusarvoksi voi asettaa jonkun tietyn yhteydenottopyynnön, tai aikaisemmalle tapaukselle syötetyn yhteydenottopyynnön.
S.posti otsikko Sähköpostitse luodun tapauksen sähköpostin otsikkotiedot. Ei oletusarvoa.
Kuvaus Tapauksen otsikko. Ei oletusarvoa.
Tapaus id Tapauksen sisäinen id. Voidaan käyttää esimerkiksi, kun tapauksia haetaan. Juokseva numero.
Tila Tapauksen tila. Pakollinen tieto, oletusarvo määriteltävissä käyttötapauksen Kenttien oletusarvo -parametrissa. Valittavissa olevat arvot määritellään Valintalistassa.
Otsikko Tapauksen otsikko. Voidaan määritellä siten, että jos kenttä jätetään tyhjäksi, otetaan otsikoksi kuvauksen 100 ensimmäistä merkkiä, tai kuvauksen ensimmäisen lause (lause lasketaan päättyväksi pisteeseen ja välilyöntiin).
Yhteenveto Tapauksen yhteenveto. Käytetään yleensä vain tietämyskannan artikkeleilla. Ei oletusarvoa.
Vastuuhenkilö Henkilö, jonka vastuulla tapaus on, kenttään on valittavissa vain sisäiset käyttäjät. Oletushenkilö voidaan määritellä kenttien oletusarvoissa.
Viimeksi muutettu Päivämäärä ja aika, jolloin tapausta on viimeksi muutettu. Ei muokattavissa oleva kenttä. Ei oletusarvoa.
Rakenneosa Rakenneosa(t), jota tapaus koskee. Ei oletusarvoa.
Rakenneosan komponentti Rakenneosan komponentti, jota tapaus koskee. Ei oletusarvoa.
Tuote Tuote, jota tapaus koskee. Oletukseksi voidaan asettaa toimitetut tuotteet,jolloin oletukseksi tulee asiakkaalle toimitettu tuote. Oletusarvoksi voidaan myös määritellä tietty tuote, tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Huomaa: Jos oletusarvoksi on määritelty toimitetut tuotteet, asetetaan Tuote-kenttään arvo vain, jos asiakkaalle on toimitettu vain yksi tuote. Jos asiakkaalle on toimitettu useampi kuin yksi tuote, ei uudelle tapaukselle voi tuote-kenttään asettaa oletusarvoa.
Komponentit Tapaukseen liittyvä(t) komponenti(t). Oletusarvoksi voidaan määritellä aikaisemman tapauksen komponentti. Jos tapaukselle valitulle asiakkaalle on toimituksia, asiakkaalle toimitetut komponentit näytetään sinisenä.
Versiot Versiot, joita tapaus koskee. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Käyttöympäristö Käyttöympäristö, jota tapaus koskee ja jossa ongelma ilmenee. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta tai tietty käyttöympäristö.
Sijainti Sijainti, jossa ongelma ilmenee, esimerkiksi tietty ohjelman funktio. Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta.
Kategoriat Tapauksen kategoria. Käytetään yleensä vain tietämyskannan artikkelien luokitteluun. Oletusarvoksi voidaan asettaa joku tietty kategoria, tai edelliselle tapaukselle syötetty.
Pääsy Tietämyskannan artikkelin näkyvyys asiakaspalvelusivustolla.Valittavissa olevat arvot ovat: Sisäinen (ainoastaan sisäiseen käyttöön), Ulkoinen (sisäiset käyttäjät, ja asiakkaat, joille on toimitettu artikkelia koskeva tuote näkevät artikkelin) sekä Julkinen (kaikki käyttäjät ja asiakkaat näkevät) Oletusarvoksi kannattaa valita Sisäinen
Tyyppi Tapauksen tyyppi, esimerkiksi ohjelmistovirhe. Oletusarvoksi voi määritellä tietyn tyypin, tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Vakavuus Tapauksen vakavuus Oletusarvoksi voi määritellä tietyn vakavuuden tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Kiireellisyys Tapauksen kiireellisyys Oletusarvoksi voi määritellä tietyn kiireellisyyden tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Havaittu Vaihe, jossa vika on havaittu. Oletusarvoksi voi määritellä tietyn vaiheen tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Testaussessio Testaussession nimi tai tunniste. Oletusarvoksi voi määritellä edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Testitapaus Testitapauksen nimi tai tunniste. Oletusarvoksi voi määritellä edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Toistettavuus Selitys siitä, miten ongelma saadaa toistettua. Ei oletusta.
Arvioidut tunnit Arvioitu korjausaika tunneissa. Oletusarvoksi voi määritellä edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Arvioitu pvm/klo Arvioitu pvm/klo, jolloin vika on korjattu. Päivämäärän voi syöttää käyttäen Kalenteri -ikkunaa. Ei oletusta.
Alkuperä Missä vaiheessa virhe on päässyt syntymään, esimerkiksi suunnitteluvaiheessa. Oletukseksi voi asettaa jonkin tietyn alkuperän, tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Luokittelu Vian luokittelu. Oletukseksi voi asettaa jonkin tietyn luokittelun, tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta.
Korjattavat versiot Tuoteversiot, joihin korjaus tehdään. Ei oletusta.
Tekijä Henkilö, joka on vastuussa viasta, vian 'tekijä' Ei oletusta.
Käytetyt tunnit Vian korjaamiseen käytetyt tunnit. Ei oletusta.
Total hours Korjaukseen käytetty kokonaisaika, lasketaan toiminnoista, jotka on suoritettu tapaukselle. Ei muokattavissa oleva kenttä. Ei oletusta.
Versiotiedote Kuvaus viasta ja sen korjauksesta. Käytetään, kun luodaan versiotiedotetta uudesta ohjelmistoversiosta. Ei oletusta
Ratkaisu Lyhyt kuvaus miten ongelman saa ratkaistua, voidaan näyttää asiakaspalveluliittymässä. Ei oletusta


Katso myös:


Lista pudotusvalikko -kentistä