Sisällysluettelo

Lista pudotusvalikko -kentistä


Seuraava taulu esittää järjestelmän oletuspudotusvalikot, joita ylläpidetään valintalistat parametrilla.


Toiminto Tapausten toiminnot, esimerkiksi tutki, siirrä vastuu, sulje.
Tila Tila jossa tapaus voi olla, esimerkiksi avoin, tutkinassa, suljettu.
Tyyppi Tapauksen tyyppi, esimerkiksi tapaus, palvelupyyntö, palaute.
Vakavuus Tapauksen vakavuus, esimerkiksi normaali, vakava.
Kiireellisyys Tapauksen kiireellisyys, esimerkiksi normaali, kiireellinen.
Alkuperä Vaihe jossa ongelma ilmeni, esimerkiksi vaatimusmäärittelyssä, toteutuksessa.
Havaittu Vaihe jossa ongelma havaitaan, esimerkiksi moduulitestauksessa, integraatiotestauksessa.
Luokittelu Tapauksen luokittelu, esimerkiksi verkkoon liittyvä ongelma, väärinkäsitys, tietoturva.
Media Tapauksen ilmoitukseen käytetty media, esimerkiksi puhelimitse, henkilökohtaisesti.
Käyttöympäristö Käyttöympäristö jossa tapaus ilmenee, esim. Unix, Windows.
Yhteydenotto Tapauksen yhteydenottopyyntö, esimerkiksi ottakaa yhteyttä heti, ilmoitus.
Kategoriat Tapauksen kategoriat. Käytetään yleensä tietämyskannan artikkeleiden yhteydessä.
FAQ tyypit FAQ:n tyypit.
Keskustelun aihealueet Asiakaspalveluliittymässä olevan keskustelufoorumin aihealueet.
Käyttäjäryhmät Asiakkaiden yhteyshenkilöiden luokitukseen käytettävät käyttäjäryhmät.
Arvio Tietämyskannan artikkelin hyödyllisyyden arviointi. Mahdolliset arvot ovat 1,2 ja 3, jolloin suurin arvo saa parhaimmat arviot. Oletuksena arvo 1 on määritelty 'ei hyödylliseksi', arvo 2 'hyödylliseksi' ja arvo 3 'erittäin hyödylliseksi'. Arvojen järjestystä ei voi muuttaa tai arvoja ei voi poistaa.
Palvelutasosopimustyypit Palvelutasosopimustyypit, esimerkiksi normaali, kustomoitu.


Katso myös:


Lista tapauksien kentistä