Sisällysluettelo

Requesten yleiskuvaus

Requeste on palautteenhallintajärjestelmä jossa eri tyyppisiä tapauksia asiakaspalautteesta virheen käsittelyyn voidaan hallinnoida. Tämä on-line opaste kuvaa Requesten perustoiminnot.

Requeste sopii monen eri organisaation käyttöön ohjelmistotalosta kuntaorganisaatioon. Järjestelmästä löytyy ennalta määriteltyjä tietokenttiä, kuten esimerkiksi tyyppi, toiminto, media jne. Jos käyttöönotossa tarvitaan asiakaskohtaisia kenttiä, järjestelmän pääkäyttäjä voi luoda niitä vapaamuotoisten kenttien avulla tapauksille, asiakkaille, tuotteille ja rakenneosille. Halutunlaisten näkymien, tehohakujen ja sähköpostien sisäänlukun ansiosta voidaan tehostaa työntekoa. Lisäksi Requeste tarjoaa erilaisia raportteja tiedon käsittelyyn.

Joustavan ServiceDeskin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollistaa tapauksien syöttö järjestelmään helposti. Requestessa tämä on saavutettu itse tapauslomakkeen muokattavuudella sekä mahdollisuudella määrittelemällä tapauslomakkeelle halutut oletusarvoja. Erilaisten tapausten rajauksella samassa järjestelmässä voidaan hallinnoida erilaisiakin tapauksia. Rajauksien avulla voidaan määrittää että ServiceDeskin henkilöt eivät näe Product Supportin tapauksia. Tällöin käyttäjän profiiliin määritellään ne käyttötapaukset joita käyttäjälle sallitaan.

Requestessa on erilaisia hakutoimintoja. Tapauksille on sekä pika- ja tehohakua. Tehohaku mahdollistaa haun joko tapausten kenttien perusteella tai järjestelmässä olevien kenttien perusteella. Tämän lisäksi haut voidaan tallentaa näkymiksi. Näkymien avulla voidaan hakea tietty määrä tapauksia tietyn (tiettyjen) kriteerin perusteella kerralla, esimerkiksi "Avoimet tapaukset". Näkymät voivat olla joko yksityisiä tai kaikille yhteisiä.

Jokaisessa organisaatiossa on omat tarpeensa raporteille. Tämän vuoksi Requestessa on raporttigeneraattori jonka avulla käyttäjät voivat luoda erilaisia raportteja järjestelmään. Raportteja voidaan myös tallentaa tiedostoiksi myöhempää käyttöä varten.

Requesten sähköpostitoimintoja voidaan käyttää laajasti sekä ulkoiseen että sisäiseen kommunikointiin. Asiakas voi lähettää sähköpostin ServiceDeskiin jolloin tapaus luetaan järjestelmään automaattisesti uudeksi tapaukseksi. Tässä yhteydessä asiakkaalle voidaan lähettää kuittausviesti saapuneesta tapauksesta sekä vastuuhenkilölle tiedote uudesta tapauksesta. Sähköpostitoimintoja voidaan helposti laajentaa jokaiselle toiminnolle.

Requesten asiakaspalveluliittymän avulla asiakkaat voivat jättää palvelupyyntöjä tai he voivat tutkia tietämyskannan artikkeleita ongelman selvitystä varten. Myös FAQ mahdollistaa yleisten kysymys-vastausparien julkaisemisen. Asiakaspalveluliittymästä käsin asiakkaat voivat myös tarkistaa omien palvelupyyntöjen tilat.

Requesten toimittamilla työkaluilla varmistetaan tapauksien tehokas mutta silti joustava hallinnointi. Asiakaspalveluliittymä lisää asiakkaiden asiakaspalvelun tyytyväisyyttä.