Sisällysluettelo

Perustiedon syöttö

Ennen Requesten käyttöönottoa, kaikki perustieto täytyy syöttää järjestelmään pääkäyttäjän toimesta java käyttöliittymällä. Alla perustiedon syöttöjärjestys:


Parametrit - Yrityksen tiedot
Parametrit - Valintalistat
Parametrit - Vapaamuotoiset kentät
Parametrit - Tapausten kenttien nimet
Parametrit - Käyttöoikeudet
Parametrit - Tapauksen elinkaari
Tuotteet
Käyttäjät
Parametrit – Näkymät
Parametrit – Käyttötapaukset
Parametrit – Profiilit
Asiakkaat, niiden yhteyshenkilöt ja toimitukset
Kustomoi kenttien oletusarvot tarpeiden mukaan

Määrittele omat raportit.

Jos yrityksessä käytetään automaattisia viestitoimintoja, kuten sähköpostien sisäänluku, katso kappale viestitoiminnot.

Jos asiakaspalveluliittymää käytetään, määrittele asiakaspalveluliittymän asetukset.
Tämän jälkeen tarkista 'FAQ tyypit' Parametrit - Valintalistat.
Lisää FAQ:t.