Sisällysluettelo

Viestitoiminnot


Viestitoiminnot sisältää seuraavat kappaleet:

Viestien yleiskuvaus Kuvaa kaikki Requesten viestitoiminnallisuudet lyhyesti
Sähköpostien automaattinen sisäänluku Kuvaa kuinka automaattinen sähköpostien sisäänluku toimii
Automaattiset viestit Kuvaa kuinka automaattiset viestit toimivat
Viestiasetukset Kuvaa määriteltävät asetukset, jotta automaattisia viestitoimintoja voidaan käyttää
Viesti dialogi Kuvaa viesti dialogin toiminnot
Lisää viesti Kuvaa kuinka uusi viesti lisätään toiminnon suorituksen yhteydessä
Lähetä viesti Kuvaa kuinka viestejä lähetään yhteyshenkilöille tai sisäisille käyttäjille
Lähetetyt sähköpostit Kuvaa lähetettyjen sähköpostien toiminnallisuuden