Sisällysluettelo

Palvelutasosopimuspohjat - Yleinen -välilehti

Palvelutasosopimusten perusominaisuuksia ylläpidetään Yleinen-välilehdellä.

Yleinen-välilehti Muokkaa palvelutasosopimusta -ikkunassa sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Nimi Pohjan nimi.
Tyyppi Sopimuksen tyyppi. Valittavissa olevat arvot määritellään kohdassa Parametrit – Valintalistat
Tuotteet/Komponentit/Rakenneosat/Rakenneosan komponentit Riippuu käyttäjän valinnasta avautuuko tuotteet vai komponentti/rakenneosan komponentin pohja. Jos pohjaksi on määritelty tuotteet, ko. pohjaan määritellään liittyvät tuotteet. Jos pohjaan on määritelty rakenneosat, pohjalle ei määritellä rakenneosia vaan rakenneosat sidotaan asiakkaan palvelutasosopimuspohjaan.
Versiot Ko. pohjaan liittyvät versiot. Jos sopimukseen liittyy useampi tuote, on versio(t) valittava jokaiselle tuotteelle erikseen. Jos sopimus koskee kaikkien tuotteiden kaikkia versiota, versiota ei tarvitse valita ollenkaan. Huom! Versio ei ole käytössä, jos käyttäjä on valinnut komponentti/rakenneosan komponentin- tai rakenneosapohjan.
Kuvaus Pohjan kuvaus.
OK-painike Tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.
Opaste-painike Avaa Opasteen.

Katso myös:


Asiakkaan palvelutasosopimuksen asetukset