Sisällysluettelo

Palvelutasosopimuspohjat

Palvelutasosopimusten ylläpito jakaantuu kahteen eri osa-alueeseen; sopimuspohjien luontiin ja ylläpitoon, sekä varsinaisten sopimusten luontiin asiakkaille.

Palvelutasosopimuspohjat -ikkunassa listataan kaikki järjestelmään luodut sopimuspohjat.

Ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet


Kenttä/Painike Selitys
Palvelutasosopimuspohjat Lista olemassaolevista sopimuspohjista.
Sopimusluokka Mitä sopimus koskee: tuotetta, komponenttia, rakenneosaa tai rakenneosan komponenttia.
Sulje-painike Sulkee ikkunan.
Opaste-painike Avaa opasteen.
Uusi-painike Avaa Uusi palvelutasopimuspohja -ikkunan uuden sopimuspohjan luontia varten.
Muokkaa-painike Avaa valitun pohjan Muokkaa palvelutasopimuspohjaa -ikkunaan muokkaamista varten.
Kopioi-painike Kopioi valitun pohjan.
Poista-painike Poistaa valitun pohjan. Pohjaa ei voi poistaa, jos se on käytössä asiakkaan palvelutasosopimuksen pohjana.

Katso myös:


Asiakkaan palvelutasosopimuksen asetukset