Sisällysluettelo

Sähköpostitilit-välilehti

Sähköpostitilit -välilehdellä syötetään ne sähköpostitilit, joista viestejä luetaan Requesteen uusiksi tapauksiksi tai vastauksiksi olemassaoleviin tapauksiin.

Sähköpostitilit-välilehti sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Lisää-painike Tällä painikkeeella voit lisätä uuden rivin sähköpostitilit -listalle. Voit sen jälkeen syöttää tilin nimen, salasanan ja kenttien oletusarvot, joita käytetään kun uusi sähköposti luetaan ko. sähköpostiosoitteesta tietokantaan uudeksi tapaukseksi.
Requesteen voidaan määritellä useita sähköpostitilejä, joista sähköposteja luetaan. Kenttien oletusarvojen avulla uusille tapauksille voidaan määritellä erilaisia oletusarvoja, esimerkiksi eri osoitteista luetuille tapauksille vastuuhenkilö voi olla eri.
Poista-painike Poistaa valitun tilin.
Testaa-painike Tällä painikkeella voi testata, saadaanko lueteltuihin tileihin (myös sähköpostivastaustileihin) yhteys. Sillä voi siis tarkistaa mm. onko salasana kirjattu oikein.
Hylätyt sähköpostit osoitteeseen: Tätä osoitetta käytetään, kun RequesteServer hylkää jonkin sähköpostin jostakin syystä. Jos joku esimerkiksi lähettää postia vastausosoitteeseen ja sähköpostin otsikossa ei ole tapauksen id-numeroa hakasulkeissa, ei sähköpostia voida viedä minkään tapauksen historiatietoihin. Tämä sähköposti lähetetään osoitteeseen, joka on määritelty tässä kentässä. Kenttään voi määritellä useita osoitteita erottamalla ne puolipisteellä (;). Jos tässä kentässä ei ole osoitetta, kaikki hylätyt sähköpostit kirjoitetaan RequesteServerin lokitiedostoon.
Osoitteettomille rooleille lähetetyt postit osoitteeseen: Tätä osoitetta käytetään, kun RequesteServer on lähettämässä sähköpostia, jonka vastaanottajaksi on määritelty rooli (esim. Helpdesk manager), mutta ko. rooliin ei ole liitetty käyttäjää. Roolit määritellään parametrissä Valintalistat . Rooli voidaan lisätä sisäiselle käyttäjälle Muokkaa sisäistä käyttäjää -ikkunassa.
Lisää-painike Tällä painikkeeella voit lisätä uuden rivin sähköpostivastaustilit -listalle. Requesteen voidaan määritellä useita vastauspostitilejä.
Muokkaa-painike Tällä painikkeella voi muokata olemassaolevan sähköpostitilin tietoja.
Poista-painike Poistaa valitun sähköpostivastaustilin
Siirrä ylös/alas -painikkeet Tällä painikkeella voi muuttaa sähköpostitilien järjestystä listalla.
Kerää tarkkailijat automaattisesti Tämän ollessa valittuna tulevien sähköpostien TO ja CC -kentistä kerätään osoitteet, jotka lisätään tapauksen tarkkailijakenttiin.
Kerää tarkkailijat tuntemattomista osoitteista tulleista viesteistä Tavallisesti järjestelmä kerää tarkkailijat vain viesteistä, joiden lähettäjät löytyvät Requesten käyttäjärekisteristä. Tämän ollessa valittuna tarkkailijat kerätään kaikista viesteistä.
Osoitteet jotka eivät voi olla tarkkailijoita Sähköpostiosoitteet puolipisteillä erotettuina. Osoitteet, joita ei tule automaattisesti lisätä tapauksen tarkkailijakenttiin. HUOMAA! Tähän kenttään tulee lisätä ainakin ne osoitteet, joista luetaan tapauksia/vastauksia Requesteen.


Katso myös:


Sähköposti-välilehti
Viestipohjat
Lähetetyt sähköpostit
Viestitoiminnot