Sisällysluettelo

Hälytykset

Requesten maksullisen Hälytykset-lisäpiirteen avulla on mahdollista lähettää sähköpostia halutuille henkilöille, kun esimerkiksi avointen tapausten määrä ylittää jonkin rajan. Lisäksi voidaan muuttaa tapauksen tietyn kentän arvoa automaattisesti, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Tätä kutsutaan eskaloinniksi.

Esimerkiksi jos avoinna olevien tapausten lukumäärä ylittää 50, voitaisiin lähettää sähköpostia asiakaspalvelupäällikölle, joka voisi tarkistaa tilanteen. Voisi olla myös hyödyllistä automaattisesti eskaloida tapaus vaikkapa tuotepäällikön hoidettavaksi, mikäli asiakas lisää asiakaspalvelusivustolta nimenomaan kehitysideatyyppisen tapauksen.
Näihin tarpeisiin voidaan käyttää hälytyksiä ja eskalointitoimintoja.

Hälytykset-ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Hälytys Hälytyksen nimi.
Tyyppi Hälytyksen tyyppi, mitä toimintoa hälytyksen/eskaloinnin yhteydessä seurataan.
Aktiivinen Onko hälytys/eskalointi voimassa.
OK-painike Tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.
Opaste-painike Avaa opasteen.
Uusi-painike Avaa Uusi hälytys-ikkunan.
Muokkaa-painike Avaa Muokkaa hälytystä-ikkunan.
Poista-painike Poistaa hälytyksen.
Siirrä ylös/alas Näillä painikkeilla voidaan muuttaa järjestystä, jossa hälytykset suoritetaan. Tämä voi vaikuttaa tapausten käsittelyyn.
Esimerkiksi, jos on olemassa hälytys, joka tarkistaa uudet tapaukset, joissa tila on Uusi ja tuote on X. Tapaus eskaloidaan ja vastuuhenkilöksi muutetaan HelpDesk manager. Seuraavana voi olla hälytys, joka tarkistaa onko tapauksen tuote X, tyyppi Kehitysidea. Tällainen tapaus siirretään esimerkiksi Tuotepäällikön vastuulle. Tässä tapauksessa hälytysten järjestyksellä on merkitystä.

Katso myös:


Parametrit - Hälytykset