Sisällysluettelo

Rakennosatyypit

Rakennosatyypit-ikkunassa voi luoda uusia rakenneosatyyppejä, tai muokata olemassaolevia tyyppejä.

Rakennosatyypit-ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Oletus * (en, fi) Tässä kentässä määritellään oletuskielen mukainen nimi rakenneosatyypille (esim. Tulostin tai Tietokone). Voit myös määritellä kieleistetyt nimet tyypille (en, fi jne.) syöttämällä nimi ko. kielen mukaiseen kenttään.Rakenneosatyypin nimen pituus voi olla 1 -50 merkkiä.
Tallenna-painike Tallentaa muutokset.
Sulje-painike Sulkee ikkunan.
Opaste-painike Avaa opasteen.
Uusi-painike Lisää listan loppuun uuden rivin.
Kopioi-painike

Kopioi valitun tyypin ja sen ulkoasun

Poista-painike

Poistaa valitun rivin. Rakenneosatyyppiä ei voi poistaa, jos sitä on käytetty rakenneosalla tai jos sitä on käytetty hakukriteerinä näkymässä.

Siirrä ylös Siirtää valitun rivin listalla ylöspäin.
Siirrä alas Siirrä valitun rivin listalla alaspäin.
Ulkoasu Avaa Muokkaa dialogin ulkoasu -ikkunan, jossa voidaan muokata ko. rakenneosatyypin Uusi/Muokkaa rakenneosa -ikkunan ulkoasua.
Mallit Avaa valitun Rakenneosatyypin rakenneosamallit muokattavaksi Rakenneosamallit -ikkunassa.
Etäyhteys Avaa ikkunan , jossa määritellään rakenneosatyypin kentät, jotka voivat sisältää rakenneosan osoitteen.


Katso myös:


Konfiguraatiotietokannan yleiset asetukset