Sisällysluettelo

Tapausten kenttien nimet

Tapausten kenttien nimet -ikkunassa määritellään tapausten kenttien nimet eri kielillä, eli kieleistetään tekstiresurssit. Tässä ikkunassa voidaan myös uudelleennimetä kenttä. Esimerkiksi jos halutaan muuttaa kentän Tapaus id nimeksi Työmääräys nro, syötetään Tapaus id:n uusi arvo ko. kentän label(fi) sarakkeeseen.

Huomaa: Voit myös muokata Vapaamuotoisten kenttien nimiä tässä ikkunassa. Standardinimi kentälle on aina se nimi, joka on syötetty kohtaan Oletusnimi.

Tapausten kenttien nimet -ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Kentän sisäinen id Tekstikentän sisäinen id-numero. Ei muokattavissa oleva kenttä.
Label() Kentän oletusnimi. Käytetään, jos kieleistetyssä kentässä ei ole arvoa, ei muokattavissa tässä dialogissa.
Label(<kielikoodi>) Kentän kieleistetty nimi. Jokaiselle tuetulle kielelle on oma sarakkeensa.
Mnemonic() Kentille voidaan määritellä pikanäppäin. Huomaa, että käytettävä merkin tulee esiintyä kentän nimessä. Huomaa myös, että kahta samanlaista pikanäppäintä eri kentille ei saa luoda. Pikanäppäin toimii ALT-painikkeen kanssa. Sitä käytetään painamalla ALT-painike ja pikanäppäinmerkki pohjaan yhtäaikaa.
Mnemonic(<kielikoodi>) Pikanäppäin kieleistetylle kentälle, pikanäppäin voi olla sama eri kielillä (jos sama merkki esiintyy ko. kielen mukaisessa nimessä).
OK-painike Tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia
Opaste-painike Avaa opasteen.