Sisällysluettelo

Vapaamuotoiset välilehdet

Vapaamuotoiset välilehdet-ikkunassa voit lisätä välilehtiä asiakas-, käyttäjä- ja tuoterekisteriin. Tässä ikkunassa voit myös muokata välilehtiä, muuttaa niiden järjestystä sekä poistaa niitä.
Asiakkaalla/käyttäjällä/tuotteella voi olla useampi välilehti. Uudet välilehdet sijoituvat vakiovälilehtien jälkeen asiakas/käyttäjä/tuote -ikkunassa. Huomaa: Jos poistat välilehden, sille määriteltyjä kenttiä ei poisteta tietokannasta. Vapaamuotoisen kentän sisältämä data poistetaan tietokannasta vasta, kun poistat itse kentän Vapaamuotoiset kentät -ikkunassa.

Vapaamuotoiset välilehdet -ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Välilehden nimi Tässä kentässä listataan välilehdet, joille vapaamuotoisia kenttiä on luotu.
OK-painike Tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.
Opaste-painike Avaa opasteen.
Uusi-painike Avaa Uusi välilehti -ikkunan uuden välilehden luomista varten.
Muokkaa-painike Avaa valittuna olevan välilehden Muokkaa välilehteä -ikkunaan muokattavaksi.
Poista-painike Poistaa valitun välilehden. Huomaa, että muuttaa ainoastaan asiakas/käyttäjä/tuote -ikkunan ulkoasua poistamalla ko. välilehden. Ei poista itse dataa tietokannasta.
Siirrä ylös/Siirrä alas -painikkeet Näiden painikkeiden avulla voit muuttaa välilehtien järjestystä.

Katso myös:


Vapaamuotoiset kentät -määritelmä
Uusi/Muokkaa vapaamuotoinen välilehti
Uusi/Muokkaa vapaamuotoinen kenttä -ikkuna