Sisällysluettelo

Palvelutasosopimuksen vasteaikasäännöt

Muokkaa vasteaikasääntöä -ikkunassa tilamuutoksille määritellään tapausten käsittelysäännöt. Vasteaikasäännöillä määritellään kuinka kauan tapaus voi olla määritellyssä tilassa. Esimerkiksi jos halutaan seurata ensivasteen aikaa, voidaan määritellä sääntö, jossa määritellään, kuinka kauan tapaus voi olla tilassa Uusi.

Muokkaa vasteaikasääntöä ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Nimi Säännön nimi.
Tila Tila(t), johon sääntöä sovelletaan.
Vasteaika (aika ja ajan yksikkö) Vasteaika, jonka kuluessa tapauksen statusta on muutettava. Määritellään aika sekä ajan yksikkö (sallitut arvot minuutit, tunnit, päivät ja viikot)
Näkymä Näkymä, jolla tarkennetaan minkälaisillle tapauksille sääntöä sovelletaan.

Suorita hälytykset

Lista hälytyksistä, jotka suoritetaan käsittelysäännön suorituksen yhteydessä.

Uusi... -painike Avaa Uusi vasteaikahälytys -dialogin uuden hälytyksen luontia varten.
Muokkaa... -painike Avaa olemassaolevan hälytyksen muokkausta varten.
Poista... -painike Poistaa valitun hälytyksen.
OK-painike Tallentaa säännön ja sulkee ikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.
Opaste-painike Avaa opasteen.