Sisällysluettelo

Konfiguraatiotietokannan yleiset asetukset

Konfiguraatiotietokannan yleisissä asetuksissa määritellään mm. asiakas sekä omistaja-kentän mahdolliset arvot sekä kiinteät asiakasrajaukset.

Konfiguraatiotietokannan yleiset asetukset -ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä Selitys
Asiakas-kentän mahdolliset arvot * Lista kaikista rakenneosille valittavista olevista asiakkaista. Mahdolliset arvot ovat: vain asiakkaat, vain sisäiset yksiköt, sisäiset yksiköt ja asiakkaat.

Omistaja-kentän mahdolliset arvot *

Lista kaikista rakenneosille valittavista omistajista. Mahdolliset arvot ovat: vain asiakkaat, vain sisäiset yksiköt, sisäiset yksiköt ja asiakkaat.

Asiakasrajaukseen kuulumattomat rakenneosat *

Parametrin avulla kaikille käyttäjille voidaan sallia konfiguraatiotietokannan katselu, mutta muokkausoikeus vain niille rakenneosille, joihin käyttäjän profiili sallii. Oletuksena käyttäjille ei sallita kaikkien rakenneosien katseluoikeutta.

Useita toimituksia samasta komponentista rakenneosalle *

Tämä parametri määrittelee voidaanko sama rakenneosakomponentti lisätä rakenneosalle useammassa toimitusrivissä vai ei.

Rakenneosan haussa käytettävä tapauksen kenttä *

Haetaanko rakenneosa tapaukselle tapauksen ilmoittajan vai tapauksen asiakkaan perusteella.

Lisärajaus tapauksen rakenneosan hakuun oletuksena *

Jos lisärajaus check box on valittu, rakenneosan haussa ei käytetä asiakasta tai ilmoittajaa, vaan käyttäjä valitsee haluamansa käyttäjän.

Tulosta pohja *

Määrittelee mitä raporttipohjaa käytetään kun käyttäjä tulostaa rakenneosakohtaisen raportin.

Luo rakenneosan tunnukset automaattisesti *

Annetaanko jokaiselle uudelle rakenneosalle rakenneosan tunnus automaattisesti vai ei.

Päällekkäisten sarjanumeroiden varoituksen kenttien oletusarvot *

Jos sama rakenneosa löydetään konfiguraatiotietokannasta uuden rakenneosan tuonnin yhteydessä, järjestelmä luo hälytyksen tästä tapauksen muodossa.
OK-painike Tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.
Opaste-painike Avaa opasteen.

Katso myös:


Rakenneosien hallinnan asetukset