Sisällysluettelo

Yleisasetukset

Yleisasetukset -ikkuna sisältää seuraavat kentät:


Kenttä Selitys
Yhdisteltyjen tapausten tila * Tila, johon ne tapaukset, joille on suoritettu yhdistelytoiminto (Tapausten yhdistäminen), laitetaan. Valittavissa olevat arvot määritellään Valintalistan Tila-välilehdellä.
Lataustyyppi/Tapauslistat * Tapauslistojen lataustyypit. Vaihtoehdot ovat:
Normaali-lataustyyppi, joka tarkoittaa, että kaikki tarvittava data haetaan yhdellä kyselyllä. Normaali lataustyyppi kuluttaa enemmän muistia verrattuna Vaiheittainen-lataustyyppiin, koska se muodostaa huomattavasti suurempia result settejä, sillä eri tauluissa oleva data ladataan käyttäen left outer joinia. Kuitenkin normaali lataustyyppi tulostaa datan näytölle nopeammin kuin vaiheistettu, ja onkin suositeltavaa käyttää tätä lataustapaa, jollei Requeste serverin kanssa tule muistiongelmia.
Vaiheittainen lataustyyppi, joka tarkoittaa, että kaikkea dataa ei haetakaan samanaikaisesti yhdellä kyselyllä, vaan käytetään erillisiä select-lauseita kullekin kyselyn kohteena olevalle tietokannan taululle. Tulosjoukon lataaminen vie hieman enemmän aikaa käytettäessä vaiheistettua lataustyyppiä, kuin jos käytettäisiin normaalia lataustyyppiä, johtuen select-lausekkeiden suuremmasta määrästä. Kuitenkin, vaiheistettu lataustyyppi ei kuluta muistia niin paljon kuin normaali, joten onkin suositeltavaa käyttää Vaiheittainen-tyyppiä, jos serverin kanssa on ilmennyt muistiongelmia.
Lataustyyppi/Erikoistapauslistat * Erikoistapauslistojen lataustyypit, joita käytetään esimerkiksi silloin kun tapauksia yhdistetään (merge), liitetään toisiinsa tai usealle tapaukselle suoritetaan sama toiminto (Ryhmätoiminto). Vaihtoehdot ovat Normaali ja Vaiheittainen.
Lataustyyppi/Raportit * Raporttien lataustyypit. Vaihtoehdot ovat Normaali ja Vaiheittainen.
Lataustyyppi/Hälytykset * Hälytysten lataustyypit. Vaihtoehdot ovat Normaali ja Vaiheittainen.
Maksimimäärä rivejä listassa Maksimimäärä rivejä listaikkunassa vaikuttaa siihen, kuinka monta riviä listalla esitetään hakujen jälkeen, mikäli haku tuottaa erittäin suuren tulosjoukon. Oletusarvo on 1000 riviä. Arvoa voidaan muuttaa suuremmaksi, mutta sitä kannattaa välttää, koska suurten listojen lataaminen hidastaa järjestelmää.
Näytettävät komponentit tehohaussa Määrittelee, näkyykö Tehohaku-ikkunassa komponentti-listalla valittavina kaikki komponentit vai pelkästään valitun tuotteen komponentit. Jos valittuna on asetus Valitun tuotteen komponentit, on tuote valittava hakukriteeriksi ensin. Kaikki komponentit -asetus ei aseta erityisvaatimuksia haun luomiseen.
Tuotevalintatyyppi Kentässä määritellään tuotevalinnassa käytettävä asetus, alasvetovalikko/valintalista tai hakukontrolli.
Autom.login/Java client Kentässä määritellään, onko käyttäjien mahdollista käyttää automaattista login-toimintoa Java clientin käynnistyksessä. Mikäli parametri on käytössä, käyttäjälle näkyy ’Käytä automaattista sisäänkirjausta’ toiminto sisäänkirjautumis-dialogissa.
Autom.login/Web client
Autom.login/APL Kentässä määritellään, onko käyttäjien mahdollista käyttää automaattista login-toimintoa asiakaspalveluliittymän sisäänkirjautumisessa.
Ilmoittaja kentän oletusarvo vaihdettaessa käyttäjän toimipistettä Määrittelee Ilmoittaja -kentän oletusarvon vaihdettaessa käyttäjän toimipistettä. Valittavissa olevat arvot ovat Säilytä arvot ja Tyhjennä arvot.