Sisällysluettelo

Uusi/Muokkaa Pikahaun/Tehohaun ulkoasun muokkaus

Uusi/Muokkaa Pikahaun/Tehohaun ulkoasun muokkaus -ikkunan avulla voit määritellä mitkä kentät ja missä järjestyksessä ovat käytettävissä Etsi ja Tehohaku -ikkunoissa hakukriteerinä. Ulkoasut voidaan määritellä käyttötapauskohtaisesti, joten jokaisella käyttäjäryhmällä voi olla omat hakukriteerit. Esimerkiksi Myynnin käyttötapauksella voi olla tarkoituksenmukaisempaa käyttää Asiakas - tietoa pikahaussa kuin Tapaus ID:tä, joka taas voi Tuotetuelle olla elintärkeä hakukriteeri.

Ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Mahdolliset kentät Valintalaatikko sisältää kaikki järjestelmään syötetyt tapauskentät, mukaanlukien vapaamuotoiset kentät, mutta poislukien historiakentät.
Hakukentät* Kentät, joita halutaan käyttää hakukriteereinä, voidaan valita hiirellä Mahdolliset kentät –listalta ja siirtää Nuoli oikealle-painikkeella Hakukentät –listalle. Vähintään yksi kenttä on valittava.
Nimi* Ulkoasun nimi, 1 - 100 merkkiä pitkä. Nimen oltava yksikäsitteinen, ts. kahta samannimistä pikahaun ulkoasua ei sallita.
Siirrä ylös/Siirrä alas -painike Näillä painikkeilla voidaan muuttaa hakukenttien järjestystä. Kentät näytetään tapausten haussa samassa järjestyksessä kuin ne ovat tällä näytöllä.
OK-painike Tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.
Opaste-painike Avaa opasteen.

Katso myös:


Käyttötapaukset