Sisällysluettelo

Uusi/Muokkaa toimitustiedot

Tässä ikkunassa voit lisätä uusia toimitustietoja tai muokata olemassaolevia.

Ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Nimi * Toimitustiedon nimi järjestelmän oletuskielellä. Näytetään Lähetä viesti -ikkunassa.
Anna toimitustiedolle kuvaava nimi, esimerkiksi Sisäinen tiedote vastuuhenkilölle.
Nimi (<kielikoodi>) Toimitustiedon nimi kielikoodin mukaisella kielellä. Käyttäjälle näytetään hänen kielikoodinsa mukainen nimi Lähetä viesti -ikkunassa, kun käyttäjä suorittaa tapaukselle jonkun toimenpiteen. Jos käyttäjän kielikoodin mukaista toimitustietoa ei järjestelmään ole määritelty, käytetään oletuskielen mukaista toimitustietoa.
Pohja * Viestipohja, jota käytetään ko. toimituksen yhteydessä Voit lisätä uuden pohjan valitsemalla ensin tyhjän rivin ja painamalla sen jälkeen Näytä/luo viestipohja näille toimitustiedoille -painiketta.
Toiminto * Sen toimenpiteen nimi, jonka yhteydessä viesti lähetetään.
Toimenpiteet, jotka näkyvät tässä valikossa, ovat samat, jotka on määritelty parametrissa Tapauksen elinkaaret.
Lisäksi valikossa on neljä vakioarvoa: Uusi tapaus, Muokkaa tapausta, Asiakkaan yhteydenotto ja Sähköpostivastauksen sisäänluku.
Asiakkaan yhteydenotto -toiminto syntyy, kun uusi tapaus tuodaan järjestelmään sähköpostien automaattisen sisäänluvun avulla, tai asiakas syöttää uuden tapauksen asiakaspalveluliittymässä.
Sähköpostivastauksen sisäänluku syntyy, kun asiakas on vastannut Requesten kautta lähetettyyn sähköpostiin ja vastaus luetaan tapauksen historiariviksi.
Näkymä Näkymä, jolla rajataan viestin lähettämistä. Esimerkiksi voidaan luoda ehto, että Testaa-toiminnosta lähtee viesti virheen korjaajalle, mikäli tapauksen tilaksi on testauksen jälkeen määritelty Odottaa korjausta eli tapaus ei ole korjaantunut.
Viestin lähettäminen oletuksena * Määrittelee onko lähetys oletuksena toiminnon yhteydessä. Jos ei valittuna, pitää Lähetä viesti -ikkunassa käydä erikseen lisäämässä toimitus, jos ko.toiminnon yhteydessä halutaankin lähettää viesti.
Mahdolliset vastaanottajat Lista henkilöistä, jolle viesti voidaan lähettää. Sisältää myös abstraktit henkilöt:
Vastuuhenkilö,
Tekijä,
Asiakas (kaikki kyseisen asiakkaan yhteyshenkilöt),
Kirjaaja (henkilö joka on syöttänyt tapauksen tiedot),
Ilmoittaja (henkilö, joka on havainnut tapauksen, yleensä asiakkaan yhteyshenkilö),
Sis. tarkkailijat (tapauksen sisäiset tarkkailijat jotka saavat kopion lähetetystä viestistä),
Ulk. tarkkailijat (tapauksen instanssin ulkoiset tarkkailijat saavat myös kopion).
Valitut vastaanottajat Henkilöt, joille sähköposti lähtee. Jokaisella toimitustiedolla on oltava vähintään yksi oletusvastaanottaja.
Esimerkiksi toiminnolle Siirrä vastuu tulee vastaanottajaksi määritellä Vastuuhenkilö.
Jos valintalistassa on määritelty roolit, toimituksen vastaanottajaksi voidaan määritellä myös rooli. Lisätietoja rooleista Uusi käyttäjä -ikkunassa.
Jos vastaanottajaksi valitaan Asiakas, lähetetään sama viesti kaikille tapaukselle määritellyn asiakkaan yhteyshenkilöille, jotka kuuluvat samaan toimipisteeseen kuin tapauksen ilmoittaja. Jos valitaan Valitut vastaanottajat -kenttään valitaan Ilmoittaja, lähetetään viesti ainoastaan tapauksen raportoineelle henkilölle.
Tarkkailijoita ei voi valita vastaanottajiksi ellei viestillä ole muita vastaanottajia.
Jos vastaanottajiksi valitaan Sisäiset tarkkailijat, lisätään lähtevän viestin Kopio -kenttään sisäiset tarkkailijat.
Ulkoiset tarkkailijat voi valita ainostaan jos joko ”Asiakas” tai ”Ilmoittaja” on myös valittu.
OK-painike Tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.


Katso myös:


Viestipohjat
Viestitoiminnallisuus