Sisällysluettelo

Viestipohjat

Lista kaikista järjestelmään syötetyistä viestipohjista, joita käytetään lähetettäessa sähköpostia/tekstiviestejä Requestesta. Viestipohjassa määritellään mitä tapauksen kenttiä näytetään lähetettävässä viestissä.

Voit luoda esimerkiksi viestipohjan, jonka nimi on 'Tiedote asiakkaalle tapauksen vastaanotosta', jossa näytetään vain tietyt tapauksen kentät. Toinen viestipohja voisi olla 'Sisäinen tiedote, uusi tukipalvelupyyntö vastaanotettu', joka lähetetään sisäisille käyttäjille.

Viestipohjan arvotyyppi voi olla Tapauksen kentät tai Ainoastaan tekstiä. Ainoastaan tekstiä -tyyppinen pohja ei voi sisältää yksittäisen tapauksen tietoja, vaan ainoastaan yleisluontoisen viestin. Tälläisen viestipohjan voi luoda myös hälytysten toimitustietojen kautta. Hälytykset on Requesten maksullinen lisäpiirre.
Tapauksen kentät -tyyppinen viestipohja voi sisältää yksittäiseen tapaukseen liittyviä tapaus-kenttiä, esimerkiksi tapauksen kuvaus.

Voit luoda uusia viestipohjia ja muokata ja poistaa olemassaolevia.

Huomaa: Et voi poistaa viestipohjaa, jota käytetään jollakin toimituksella.


Katso myös:


Uusi/Muokkaa viestipohjaa
Viestiasetukset
Toimitustiedot
Viestitoiminnot