Sisällysluettelo

Parametrit


Parametrit -kappale on jaoteltu seuraaviin osioihin

Profiilit Mikä on profiili ja miten sitä käytetään eri käyttäjäryhmillä
Kenttien oletusarvot Mitä ovat kenttien oletusarvot ja mihin niitä käytetään
Näkymät Mikä on näkymä ja mihin sitä käytetään
Käyttöoikeudet Miten käyttöoikeuksia hallinnoidaan Requestessa
Tapauksen elinkaaret Mikä on elinkaari ja mihin sitä käytetään
Valintalistat Valintalistojen määritelmä
Vapaamuotoiset kentät Miten luodaan uusia, vapaamuotoisia kenttiä. Vapaamuotoisia kenttiä voidaan lisätä tapauksille, asiakkaille, käyttäjille ja tuotteille.
Käyttötapaukset Mikä käyttötapaus on ja mihin sitä käytetään
Värisetit Käyttötapauskohtaisten värisettien luonti
Raporttisetit Käyttötapauskohtaisten raporttisettien luonti
Listanäytön vihjesetit Miten luodaan käyttötapauskohtaisia listanäytön vihjesettejä
Tapausten kenttien nimet Miten muutetaan tapausten kenttien nimiä
Tapausten haut Tapausten pikahaun ja tehohaun ulkoasun määrittely
Yrityksen tiedot Requesten käyttäjäorganisaation tiedot
Viesti Kuvaa viestien lähettämiseen liittyvät asetukset
Asiakaspalveluliittymä Asiakaspalveluliittymän asetukset
Hälytykset Kuvaa hälytyksiin liittyvät asetukset
Palvelutasosopimuspohjat Miten luodaan ja ylläpidetään palvelutasosopimuspohjia
Konfiguraatiotietokanta Konfiguraatiotietokannan asetukset
Lisenssit Lisenssien hallinnan asetukset
Requesten lisenssit Requesten kiinteiden lisenssien hallinta
Kieliasetukset Miten ylläpidetään Requestessa tuettuja kieliä
Työaika-asetukset Kuvaa miten luodaan ja ylläpidetään erilaisia työaika-asetuksia
Pyhäpäivasetukset Kuvaa miten luodaan ja ylläpidetään erilaisia pyhäpäiväsettejä
Työajan oletusasetukset Kuinka ylläpidetään pyhäpäivä- ja työaika-asetuksia eri aikavyöhykkeille
Yleisasetukset Järjestelmän yleiset asetukset
Käyttäjäkohtaiset asetukset Käyttäjäkohtaiset asetukset määrittelevät mm. ladataanko oletusnäkymän mukainen tapauslista Requesten käynnistyksen yhteydessä