Sisällysluettelo

Tulosta yksityiskohtainen tietämyskanta/FAQ raportti

Tulosta yksityiskohtainen raportti -ikkunassa määritellään asetukset, joiden perusteella tulostetaan yksityiskohtainen raportti joko tietämyskannan artikkelien tai FAQ:den tilastollisista historiatiedoista. Raportille voidaan tulostaa esim. artikkelien katselukerrat, jolloin käyttäjä näkee mitkä artikkelit ovat olleet suosituimpia ja sitä kautta ehkä hyödyllisimpiä.

Ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Raporttityyppi: Tulostettavan raportin tyyppi; Tietämyskanta vai FAQ. Tietämyskanta on valittavissa ainoastaan silloin, kun lisenssissä on ko. optio.

Tulosta raportti aikaväliltä: Päivämäärästä: Päivämäärään: Aikaväli, jolta raportti tulostetaan.

... -painike avaa kalenterin, josta voi valita päivämäärän.

Ei pakollinen kenttä.

Ei rajauskriteereitä Valittava, jos mitään rajoittavaa tekijää ei ole valittu.
Tulosta eniten tai vähiten katselukertoja saaneet Määrittelee, tulostetaanko eniten vai vähiten katselukertoja saaneet.

Määrä Tämä kenttä on täytettävissä ainoastaan silloin, kun käyttäjä on valinnut tulostettavaksi eniten tai vähiten katselukertoja saaneiden listan. Viereisestä pudotusvalikosta valitaan kumpi tulostetaan.
Käytä katselukertojen määrää rajauskriteerinä Määrittelee tulostetaanko raportti käyttäen artikkelin tai FAQ:n katselukertoja kriteerinä.

Määrä Tämä kenttä on täytettävissä ainoastaan silloin, kun käyttäjä on valinnut katselukertoja käytettävän raportin tulostuksen kriteerinä. Tähän kenttään syötetään luku, joka määrittelee kuinka monta katselukertaa artikkelilla tai FAQ:lla on oltava, että se otetaan tulosjoukkoon mukaan. Viereisellä pudotusvalikolla käyttäjä määrää onko katselukertoja oltava vähemmän tai yhtä paljon kuin vai enemmän tai yhtä paljon kuin annettu määrä.
Syötetty välillä: Päivämäärästä: Päivämäärään: Aikaväli, jolloin artikkelit tai FAQ:t on syötetty järjestelmään. Vanhemmat tai uudemmat jätetään pois raportilta.

Ei pakollinen kenttä.

Tuotteet: Tuote/tuotteet, joista raportti halutaan tulostaa.
Arviointi väliltä: Määrittelee raportille tulostettavien artikkelien arvioinnin vaihteluvälin (minimi ja maksimi), eli raportille tulostetaan vain artikkelit joiden arviointi on annettujen arvojen sallimissa rajoissa. Arviointi muodostuu käyttäjien antamasta palautteesta artikkelin hyödyllisyydestä; valittavat arvot ovat : 1 = Hyödytön, 2 = Hyödyllinen, ja 3 = Erittäin hyödyllinen.
Tämä kenttä on aktiivinen vain, kun raportin tyypiksi on valittu “Tietämyskanta”
Viimeksi muutettu välillä: Päivämäärästä: Päivämäärään: Määrittelee aikavälin, jona raportille tulostettavia artikkeleita tai FAQ:ta on muutettu. Voidaan käyttää esimerkiksi, kun halutaan tutkia onko tietokannassa artikkeleita tai FAQ:ta, joita ei ole muutettu pitkään aikaan, ja joiden katselukerrat ovat vähäisiä, eli jotka ovat jo menettäneet merkityksensä.

Ei pakollinen kenttä.

OK-painike Avaa Tulosta tilastoraportti -ikkunan, jossa määritellään itse tulostukseen liittyvät tarkemmat asetukset ennenkuin raportti tulostetaan.

Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia. Raporttia ei tulosteta.

Opaste-painike Avaa Opasteen.