Sisällysluettelo

Tulosta tilastoraportti

Tulosta tilastoraportti -ikkunaa käytetään sekä yhteenveto- että yksityiskohtaisen tilastoraportin tulostuksen loppuvaiheessa määrittelemään mihin ja missä muodossa raportti tulostetaan; paperille vai tiedostoon ja HTML-, ASCII- vai CSV-muodossa.

Ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Tuloste: Missä muodossa raportti tulostetaan; paperille, HTML-, ASCII- vai CSV-muodossa.

Tulosteen polku: Muille kuin paperille tulostettaville raporteille on määriteltävä polku, mihin raportti tallennetetaan sekä raportin nimi.

Otsikko Raportin otsikko. Muokattavissa.

Tulosta-painike Tulostaa tilastoraportin käyttäjän Tulosta yhteenvetoraportti tai Tulosta yksityiskohtainen raportti -ikkunassa antamien kriteerien perusteella.

Peruuta-painike Sulkee ikkunan tulostamatta raporttia.

Opaste-painike Avaa opasteen.