Sisällysluettelo

Tilastoasetukset

Asiakaspalveluliittymän eri toimintojen käyttöasteesta voidaan kerätä tilastotietoja; kuinka usein asiakaspalveluliittymään on ylipäätään kirjauduttu, kuinka useasti FAQ:ta ja/tai Tietämyskannan artikkeleita on luettu sekä kuinka hyödyllisiä asiakkaat kokevat artikkelien olevan.

Tilastotietojen keräämiseen vaikuttavat asetukset määritellään Tilastoasetukset-ikkunassa.

Ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Kerää tilastoa seuraavista tapahtumista: Otsikko, jonka alle on koottu osa-alueet, joista käyttäjä voi valita ne, joista haluaa tilastotietoja kerättävän.

Sisäänkirjautumiset Jos Sisäänkirjautumiset aktivoidaan, tallennetaan käyttäjien asiakaspalveluliittymään kirjautumisista tilastotietoja.

FAQ Tämä asetus aktivoi tilastotietojen keruun FAQ-tietokantaan suoritetuista hauista.

Tietämyskanta Tällä asetuksella aktivoidaan tilastotietojen keruu Tietämyskannan artikkeleihin kohdistuneista hauista. Valittavissa ainoastaan silloin, kun Requeste-lisenssi sisältää Tietämyskanta-option.

Tietämyskanta-arvioinnit Tällä asetuksella aktivoidaan käyttäjien antaman palautteen keruu Tietämyskannan artikkelien hyödyllisyydestä. Valittavissa ainoastaan silloin, kun Requeste-lisenssi sisältää Tietämyskanta-option.

Tapaukset Tämä asetus aktivoi tilastotietojen keruun käyttäjien suorittamista Tapaus-tietojen hakutoimenpiteistä.

Tietämyskanta-artikkelin validi arviointi (lkm): Käyttäjän määriteltävissä oleva arvo. Määrittelee kuinka monta arviota Tietämyskannan artikkelilla tulee olla, ennenkuin artikkelilla on validi arviointi. Vain validit arvioinnit huomioidaan raportoinnissa.


OK-painike Tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.

Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.

Opaste-painike Avaa opasteen.

Katso myös:


Tulosta yhteenvetoraportti
Tulosta yksityiskohtainen raportti