Sisällysluettelo

Uusi/Muokkaa käyttötapausta - Yleisasetukset-välilehti

Uusi/Muokkaa käyttötapausta -ikkunan Yleisasetukset-välilehdellä määritellään käyttötapauksen yleisiä asetuksia, esim. käyttötapauksen nimi ja kiinteä näkymä.

Yleisasetukset-välilehti sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Kuvake Käyttötapauksen kuvake. Kuvake näkyy navikointipuun vasemmassa reunassa käyttötapauksen nimen edessä.
Nimi * Käyttötapauksen nimi, esimerkiksi sen ryhmän nimi, joka tätä käyttötapausta käyttää. Nimi voi olla 100 merkkiä pitkä.
Uuden tapauksen nimi* Tapausdialogilla otsikkona näkyvä nimi uudelle tapaukselle, esim. Tukipalvelupyyntö tai Myyntitapaus, järjestelmän oletuskielellä.
Uuden tapauksen nimi (<kielikoodi>) Tapausdialogilla näkyvä otsikko uudelle tapaukselle suluissa mainitun kielikoodin mukaisella kielellä.
Kiinteä näkymä * Kun tätä käyttötapausta käytetään, ei käyttäjä näe tapauksia, jotka rajataan pois kiinteällä näkymällä. Kiinteällä näkymällä voidaan tehdä tietyt oletusvalinnat tapausjoukkoon.
Mahdolliset näkymät * käyttötapauksella voi määritellä ne näkymät, jotka on mahdollista valita, kun kyseistä käyttötapausta käytetään. Kentän mahdolliset arvot ovat:
Kaikki näkymät kaikki Sisäinen/ulkoinen-tyyppiset näkymät näytetään. Kun järjestelmään luodaan uusi Sisäinen/Ulkoinen -tyyppinen näkymä, on se automaattisesti käytössä kaikissa niissä käyttötapauksissa, joissa Mahdolliset näkymät -arvona on Kaikki näkymät.
Valitut näkymät vain alla valitut näkymät ovat käytettävissä.
Kaikki näkymät/Käyttö-tapauksen näkymät * Kaikki näkymät -listalla näkyy kaikki järjestelmään luodut Sisäinen/ulkoinen -tyyppiset näkymät. Ne näkymät, jotka halutaan käyttöön, valitaan hiirellä, jonka jälkeen on painettava Nuoli oikealle -painiketta. Tällöin näkymät siirtyvät Käyttötapauksen näkymät -listalle.
Oletusnäkymä * Oletusnäkymä, jonka mukainen tapauslista ladataan, kun käyttäjä avaa Requesten.
Raporttisetti Raporttisetti jota halutaan käyttää ko. käyttötapauksella. Samaa raporttisettiä voidaan käyttää usealla eri käyttötapauksella.
Mahdolliset tuotteet Tämän asetuksen avulla voidaan määritellä, mitä tuotteita näytetään, kun uusi tapaus luodaan.
Kaikki tuotteet Java/web clientilla näytetään kaikki tuoterekisterin tuotteet. Asiakaspalveluliittymässä asetus tarkoittaa, että kaikki ne tuotteet, joilla on vähintään yksi Julkinen-tyyppinen versio, näytetään.
Toimitetut tuotteet kaikki ne tuotteet, jotka on merkitty asiakkaalle toimitetuiksi, näytetään. Sisäisellä käyttötapauksella asetus tarkoittaa sitä, että tapaukselle voi valita vain tuotteen/tuotteet, joita tapaukselle merkitylle asiakkaalle on toimitettu. Asiakaspalveluliittymässä tämä arvo tarkoittaa, että asiakas voi raportoida tapauksen vain niistä tuotteista, jotka on merkitty toimitetuiksi heidän yritykselleen.
Valitut tuotteet vain ne tuotteet, jotka on alla valittu Käyttötapauksen tuotteet -laatikkoon, näytetään. Huomaathan, että mikäli käytät tätä arvoa, on aina, kun tuoterekisteriin lisätään uusi tuote, käytävä läpi käyttötapaukset, ja tarkistettava, mihin käyttötapauksiin uusi tuote on lisättävä.
Valitut tuoteperheet vain ne tuoteperheet, jotka on alla valittu Käyttötapauksen tuoteperheet-laatikkoon, näytetään.
Kaikki tuotteet/Käyttöta-pauksen tuotteet * * Jos Mahdolliset tuotteet -kentässä oli valittuna arvo Valitut tuotteet, täytyy valita ne tuotteet, jotka liittyvät tähän käyttötapaukseen. Valitse tuotteet hiirellä Kaikki tuotteet -laatikosta ja siirrä ne Nuoli oikealle -painikkeella Käyttötapauksen tuotteet -laatikkoon. HUOM! Mikäli Parametrit – Yleisasetukset – Tuotevalintatyyppi -parametrin arvona on hakukontrolli, muutetaan alasvetovalikko/valintalista hakukontrolliksi.
Käyttö APL:ssä Käyttö asiakaspalveluliittymässä
Raportoi tapaus Jos tämä kenttä on valittuna, tätä käyttötapausta voidaan käyttää asiakaspalveluliittymässä, kun raportoidaan uusi tapaus.
Seuraa tapauksia ja tulosta raportteja Jos tämä kenttä on valittuna, tätä käyttötapausta voidaan käyttää asiakaspalveluliittymässä, kun seurataan tapausten etenemistä Seuraa tapauksia -sivulla sekä kun tulostetaan raportteja tapauksista.
OK-painike Tallentaa käyttötapaukseen tehdyt muutokset ja sulkee ikkunan
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.
Opaste-painike Avaa opasteen.