Sisällysluettelo

Uusi/Muokkaa käyttötapausta - Ulkoasun asetukset -välilehti

Uusi/Muokkaa käyttötapausta -ikkunan Ulkoasun asetukset -välilehdellä määritellään näyttöjen ulkoasuihin, esim. Tapausnäytön sekä hakuikkunoihin, liittyviä asetuksia. Myös käyttötapauksen elinkaari määritellään tällä välilehdellä.

Välilehti sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Elinkaari * Elinkaari määrittelee ne toiminnot, joita tapauksella voidaan suorittaa. Se määrittelee myös vastuuhenkilön toiminnon suorittamisen jälkeen.
Valintalistat * Valintalistat sisältävät kaikki valintalistojen arvot. On mahdollista valita Kaikki arvot -arvo, jolloin kaikki luodut arvot ovat käytettävissä. On kuitenkin mahdollista myös poistaa tietyistä kentistä arvoja. Esimerkiksi tapauksen tyyppiä Myyntitapahtuma ei tarvittaisi HelpDeskin käytttötapauksella lainkaan. Tällöin voidaan luoda oma Valintalistan arvojoukko HelpDeskille. Uuden setin voi luoda kentän vieressä olevalla Lisää-painikkeella (...).
Kenttien oletusarvot * On mahdollista asettaa tiettyihin kenttiin oletusarvoja, kun uutta tapausta syötetään. Esimerkiksi myynnin käyttötapauksessa tyypiksi voisi oletuksena laittaa Myyntitapaus. Voit muokata oletusarvoja Kenttien oletusarvot -ikkunassa klikkaamalla kentän vieressä olevaa Lisää-painiketta. .
Tapausnäyttöjen ulkoasut Tapausnäytön ulkoasu on muokattavissa. Ulkoasua on muokattava, mikäli haluaa esimerkiksi poistaa jonkin tietyn kentän käytöstä. Lisäksi mikäli käytössä on itse luotuja kenttiä, on ne lisättävä dialogiin. Mukauta-painike avaa Tapausnäyttöjen ulkoasut -ikkunan, jossa ulkoasua voi muokata.
Tapausten listaikkunan ulkoasu Tapausten listaikkunalla voidaan näyttää lähes kaikki tapauksen kentät. Tapausten listaikkunoiden ulkoasu -näytöllä voit vaikuttaa siihen, mitä kenttiä listalla näytetään.
Pikahaun ulkoasu* Pikahaun ulkoasu on määriteltävissä käyttötapauskohtaisesti. Pikahaussa käytettäviksi kentiksi on valittavissa kaikki muut tapausten kentät paitsi historiakentät. Jos valitaan Oletusulkoasu, pikahaun hakukriteerit ovat: Tapaus id, Otsikko, Kuvaus sekä Kaikki tekstikentät.
Uuden ulkoasun perustaminen tapahtuu valitsemalla ensin valikkoon tyhjä rivi ja sen jälkeen painamalla kentän vieressä olevaa Lisää –painiketta, jolloin avautuu Uusi pikahaun ulkoasu -ikkuna.
Tehohaun ulkoasu* Myös Tehohaussa valittavissa olevat kentät voidaan määritellä käyttötapauskohtaisesti. Valikon valittavissa olevat arvot ovat Kaikki kentät, Käyttötapauksen kentät, tyhjä rivi sekä kaikki järjestelmään luodut tehohakujen ulkoasut.
Haettavat arvot* Tämän valinnan avulla määritellään, mitä arvoja valintalista- ja tuote -kentissä näytetään valittavissa olevina hakukriteereinä.
Jos kentässä on valittuna ’Kaikki arvot’,minkä tahansa tuotteen voi valita hakukriteeriksi ja valintalista-tyyppisissä kentissä näkyvät kaikki arvot.
Jos kentässä on valittuna ’Käyttötapauksen arvot’, hakukriteerinä voi käyttää niitä tuotteita, jotka käyttötapauksen määritykset sallivat. Valintalista-tyyppisissä kentissä voidaan käyttää rajauskriteerinä ainoastaan niitä arvoja, jotka ovat käytössä käyttötapauksen Valintalistat -arvojoukossa. Jos käyttötapauksella on tuoterajauksena ’Toimitetut tuotteet’, näytetään asiakaspalveluliittymän Tarkennettu haku -sivulla hakukriteerinä vain ko. asiakkaalle toimitetut tuotteet. Jos asiakkaalle ei ole toimitettu yhtään tuotetta, on Tuotteet -lista tyhjä. Sisäiselle käyttäjälle asetus ’Toimitetut tuotteet’ tarkoittaa aina sitä, että kaikki tuotteet näytetään valittavissa olevina hakukriteereinä. Jos muokataan näkymää, jossa on rajauskriteerinä ei-sallittu tuote- tai valintalistan arvo, näytetään se kentän arvojen joukossa.
Tapauslistan hakukenttä* Kenttä, jota käytetään tapausten listaikkunassa pikahakukenttänä, esim. Tapaus id.
Etsi* Määrittelee haetaanko oletusarvoisesti aktiivisista, (arkistoimattomista), arkistoiduista vai kaikista tapauksista. Huomaa, että asetus vaikuttaa kaikissa käyttöliittymissä, jossa ko. käyttötapausta käyttäen tapauksia haetaan, siis myös asiakaspalveluliittymässä.
Värisetti Määrittelee käytettävät värit valitulle kentän arvoille.
Listanäytön vihjesetti Vihjesetti jota halutaan käyttää listanäytöllä.
Riippuvuussääntö Riippuvuussäännöt, joita käytetään käyttötapauksella. Valintalistojen riippuvuussääntöjen avulla voidaan määritellä riippuvaisuuksia valintalista tyyppisille kentille tapausrekisterissä.
OK-painike Tallentaa käyttötapaukseen tehdyt muutokset ja sulkee ikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan tallentamatta muutoksia.
Opaste-painike Avaa opasteen.