Sisällysluettelo

Käyttötapaukset

Eri käyttäjäryhmillä on erilaisia tarpeita käsitellä tapauksia. Esimerkiksi ServiceDeskin työntekijä ja dokumentoija käyttävät järjestelmää eri tavalla ja käsittelevät tapausta eri tavalla. Tämän vuoksi Requestessa on mahdollista määritellä erilaisia käyttötapauksia.
Käyttäjän profiilissa määritellään, mitä käyttötapauksia hänellä on oikeus käyttää.

Seuraavat toiminnot ovat käyttötapauskohtaisia:

Käyttötapaukset-ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Käyttötapaus Lista järjestelmään luoduista käyttötapauksista.
Sulje-painike Sulkee ikkunan.
Opaste-painike Avaa opasteen.
Uusi-painike Avaa Uusi käyttötapaus -ikkunan uuden käyttötapauksen luontia varten.
Muokkaa-painike Avaa valitun käyttötapauksen Käyttötapauksen asetukset -ikkunaan.
Kopioi-painike Kopioi valitun käyttötapauksen.
Poista-painike Poistaa valitun käyttötapauksen. Huomaa, että käyttötapausta, jota on käytetty jollain profiililla, ei voi poistaa.

Katso myös:


Tapaukset