Sisällysluettelo

Rakenneosan raportti - määritelmä

Requesten raporttigeneraattorilla voidaan tuottaa erilaisia raporttipohjia. Rakenneosille voidaan luoda kolmenlaisia raportteja:

Yksityiskohtainen rakenneosaraportti:
Yksityiskohtainen-tyyppistä raporttia käytetään silloin, kun raportille halutaan listata paljon tietoa rakenneosasta. Pitkä tekstikenttä voidaan määritellä siten, että kentän sisältämä data tulostuu raportille kokonaisuudessaan.

Yhteenvetoraportti rakenneosista:
Yhteenveto-tyyppistä raporttia käytetään silloin, kun raportille halutaan listata tietoja rakenneosista ja mahdollisesti rakenneosia halutaan ryhmitellä jonkin tekijän mukaan ja järjestellä haluttuun järjestykseen sekä laskea rivien lukumäärä. Pitkä tekstikenttä voidaan määritellä siten, että kentän sisältämä data tulostuu raportille kokonaisuudessaan. Yhteenvetoraportille voi myös lisätä summakenttiä, joiden avulla voidaan laskea esimerkiksi rakenneosien yhteenlaskettu hinta.

Jakaumaraportti:
Jakauma-tyyppisellä raportilla saadaan tulostettua rakenneosien lukumääriä ryhmiteltynä käyttäjän valitsemien kenttien suhteen. Raportin voi myös tulostaa rakenneosille liittyvistä tapauksista, esimerkiksi rakenneosiin liittyvät huollot laitetyypeittäin.

Katso myös:


Esimerkki yksityiskohtaisesta raportista
Esimerkki yhteenvetoraportista
Esimerkki jakaumaraportista