Sisällysluettelo

Rakenneosien raportit


Rakenneosien raportit -kappale on jaoteltu seuraaviin osioihin:

Rakenneosan raportti- määritelmä Kuvaa erilaiset raporttityypit, joita rakenneosille on mahdollista luoda
Raporttien tulostaminen Kuvaa miten raportteja tulostetaan Requestessa
Raporttien luominen Miten luodaan uusia raportteja
Raportin kopioiminen Miten otetaan kopio olemassaolevasta raportista
Raportin asetukset Kuvaa raportin asetukset
Yhteenveto- ja yksityiskohtaisen raportin suunnittelytyökalu Kuvaa raportin suunnittelutyökalun toiminnallisuuden
Raporttien muokkaaminen Miten raportteja muokataan
Raporttien poistaminen Kuvaa miten raportteja poistetaan