Sisällysluettelo

Kentän ominaisuudet

Kaikilla kentillä on ominaisuudet, joita voi muokata Muokkaa kenttien ominaisuuksia -ikkunassa. On ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kentille, mutta on myös ominaisuuksia, joita voidaan määritellä vain tietyntyyppisille kentille.


Kaikille kentille yhteiset ominaisuudet:

Leveys * Kentän pituus pikseleinä.
Positio * Kentän suhteellinen paikka pikseleissä sivun reunasta.
Fontin nimi * Fontin nimi. Vaihtoehdot ovat Oletusfontti, Arial, Courer New, Times New Roman ja Sans Serif.
Oletusfontti tarkoittaa, että käytetään raportin oletusfonttia, joka määritellään raportin asetuksissa. Jos valitaan oletusfontti, ei fonttikokoa tai fonttityyliä voi muuttaa.
Fonttikoko Fontin koko, vaihtoehdot ovat 8, 9, 10, 11 ja 12.
Fonttityyli Fonttityyli, vaihtoehdot ovat Tavallinen, Lihavoitu ja Kursivoitu.

Monivalintalistojen koko tekstin tulostaminen kenttään on valittavissa vain yksityiskohtaiselle raportille. Pitkien tekstikenttien koko tekstin tulostaminen on mahdollista sekä yksityiskohtaisille että yhteenvetoraporteille.

Korkeus riveinä Kuinka monta riviä ko. kentästä tulostuu raportille. Jos kentässä on enemmän dataa kuin raportille ko. rivimäärään mahtuu, jätetään tekstin loppu tulostamatta. Kentän korkeus ei ole valittavissa, jos kenttä on määritelty siten, että koko teksti tulostetaan (jatkuva).
Koko teksti Kentän sisältämä data tulostetaan kokonaisuudessaan riippumatta siitä, kuinka monta riviä tulostus vaatii.

Data kenttiä voi lisätä yksityiskohtaisille ja yhteenvetoraporteille perustietoalueelle.
Data-kenttien lisäominaisuudet:

Järjestelytaso Mikäli raporttia halutaan järjestellä jonkin kentän mukaan, annetaan kentälle arvo Järjestelytaso-kenttään. Lisätietoja kappaleessa Kenttien järjestely.
Hae taso Hakee kentälle seuraavan vapaan järjestelytason. Ensimmäiselle järjesteltävälle kentälle taso on yksi, seuraavalle kaksi jne.
Järjestelysuunta Mikäli järjestelytaso on määritelty, on määriteltävä myös nouseva/laskeva järjestely. Lisätietoja kappaleessa järjestelysuunta.

Vapaita tekstikenttiä käytetään sekä yksityiskohtaisilla että yhteenvetoraporteilla.
Vapaitten tekstikenttien lisäominaisuudet:

Teksti * Vapaata tekstiä, pituus enintään 100 merkkiä.