Sisällysluettelo

Toimintojen jakaumaraportin luominen

Toimintojen jakaumaraportteja voi luoda tapauksille.

Toimintojen jakaumaraportin luominen vaatii seuraavat vaiheet:

1. Toimintojen jakaumaraportin luonnissa avautuu raportin perustietojen syöttämisen jälkeen OK-painiketta painettaessa Uusi jakaumat tietyllä ajanjaksolla raportti -ikkuna. Ikkunassa on valittavissa Toiminto ja Aikaväli.
2. Valitse ne toiminnot, joiden haluat tulostuvan raportille.
3. Valitse aikaväli,jolta raportti tulostetaan. Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain ja Vuosittain.


Katso myös:


Toimintojen jakaumaraportin määritelmä
Toimintojen jakaumaraportin esimerkki