Table of contents

Suunnittelualue

Yhteenveto- ja yksityiskohtainen raporttipohja luodaan raporttigeneraattorin suunnittelualueella.

Raporttipohjan luonti tapahtuu pääosin Uusi/Muokkaa raporttia -ikkunan suunnittelualueella. Suunnittelualueella määritellään raporttipohjan eri alueet, joille voidaan voidaan sijoittaa kenttiä. Kenttiä voidaan ryhmitellä, järjestää sekä laskea yhteen. Kentät voidaan myös sijoittaa raporttipohjalle haluttuun järjestykseen ja halutun kokoisena.

Suunnittelualue tarjoaa tehokkaan ympäristön raportin suunnittelemisen, sillä pohjalle määritellään vain viittaukset kenttiin, ei itse kentän sisältämää dataa. Siten kentän siirteleminen ja koon muuttaminen pohjalla ei vie turhaan verkkoresursseja, koska itse dataa ei siirrellä.

Raportti, joka luodaan suunnittelualueella, on vain raporttipohja, jonka määritysten perusteelle itse raportille tulevat tiedot tulostetaan. Kun raportti tulostetaan, voidaan vielä määritellä ja tarkentaa hakuehtoja, joiden perusteella raportille tuleva data valikoidaan ja tulostetaan.


Katso myös:


Raporttialueet
Suunnittelualue yhteenvetoraportilla
Suunnittelualue yksityiskohtaisella raportilla
Suunnittelualue asiakkaan yksityiskohtaisella raportilla