Sisällysluettelo

Suunnittelutyökalu


Suunnittelutyökalu -kappale on jaoteltu seuraaviin osioihin:

Raporttialueet Kuvaa raporttipohjien erilaiset alueet
Suunnittelualue Kuvaa suunnittelualue -käsitteen
Raporttialueiden poistaminen Miten raporttipohjalta poistetaan alueita
Raporttialueiden koon muuttaminen Kuinka raporttialueiden kokoa muutetaan
Kentän ominaisuudet Kuvaa erilaisten kenttien ominaisuudet
Kentän koon ja sijainnin muuttaminen Kuinka kentän kokoa ja sijaintia muokataan raporttipohjalla
Summakenttien lisääminen Kuinka raporttipohjalle lisätään summa- ja rivien määrä -kenttiä
Kentän poistaminen Kuvaa miten kenttiä poistetaan raporttipohjalta
Raportin järjesteleminen Miten raportille tuleva data järjestetään jonkin kentän perusteella
Ryhmittelykenttien lisääminen Kuvaa ryhmittelyn käsitteen sekä miten ryhmittelykenttiä lisätään