Sisällysluettelo

Usean kentän ominaisuudet

Usean kentän ominaisuuksia käytetään aina silloin, kun käyttäjä valitsee raporttipohjalta useamman kentän kenttien ominaisuuksien muokkaamista varten. Tämä toiminnallisuus mahdollistaa usean kentän ominaisuuksien, esimerkiksi fontin, muokkaamisen yhdellä kertaa.Leveys Kentän leveys pikseleinä. Jos kaikkien valittujen kenttien leveys on sama, näytetään leveys, muuten kenttä on tyhjä. Jos kenttään syötetään leveys, jota ei voida asettaa jollekin kentälle, ei muutosta tehdä ko. kentälle.
Positio Kentän suhteellinen paikka pikseleissä sivun reunasta. Jos kaikkien valittujen kenttie sijainti on sama, näytetään arvo, muuten kenttä on tyhjä. Jos valittuna on kenttiä, jotka sijaitsevat samalla rivillä, on positio-kenttä disabloitu, eli kenttään ei voi syöttää arvoa.
Fontti Fontin nimi. Jos kaikkien valittujen kenttien fontti on sama, näytetään arvo, muuten kenttä on tyhjä.
Fonttikoko Fontin koko. Jos kaikkien valittujen kenttien fontti on sama, näytetään arvo, muuten kenttä on tyhjä.
Fonttityyli Käytettävän fontin tyyli. Jos kaikkien valittujen kenttien fonttityyli on sama, näytetään arvo, muuten kenttä on tyhjä.