Sisällysluettelo

Tulosta asiakkaan SLA raportti

Tulosta SLA raportti -ikkunasta voidaan tulostaa raportti asiakkaan palvelutasosopimuksista; sopimuksen yksityiskohdat sekä toteumatiedot (kuinka hyvin vasteaikoja noudatettiin ja ylittyikö tapausten määrä/ käytetty palveluaika määritellyllä aikavälillä).

Raportti voidaan tulostaa joko yksittäisen asiakkaan palvelutasosopimuksen tiedoista Muokkaa yritystä -ikkunan SLA -välilehdellä, tai useamman asiakkaan sopimuksista Asiakkaat -listaikkunassa valitsemalla Asiakas-valikosta Tulosta SLA raportti .

Huomaa: Raportin ulkonäkö on kiinteä, eli käyttäjä ei voi vaikuttaa siihen mitä kenttiä raportille tulostuu tai mikä on kenttien asettelu raportilla.

Tulosta SLA raportti -ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:


Kenttä/Painike Selitys
Tuloste Missä muodossa raportti tulostetaan; paperille (ei valittavissa web clientilla), HTML-, ASCII- vai CSV -muodossa.
Tulosteen polku Muille kuin paperille tulostettaville raporteille on määriteltävä polku, mihin raportti tallennetetaan sekä raportin nimi.
Otsikko Käyttäjän antama otsikko raportille.
Aikaväli Aikaväli, jolta sopimukseen liittyviä tapauksia tarkastellaan.
Palvelutasosopimustyyppi Käyttäjän valitsema palvelutasosopimustyyppi, jonka/joiden tiedot tulostetaan raportille.
Tulosta yksityiskohdat Määrittelee tulostetaanko raportille Yksityiskohdat-osio (ko. osioon tulostuu sopimuksen toteumatiedot).
Tulosta työaika-asetukset yksityiskohtiin Määrittelee tulostetaanko työaika-asetukset raportille. Huomaa! Tulosta yksityiskohdat on valittava ensin, että tämä valinta aktivoituu.
Tulosta vain vasteajan ylittävät tapaukset yksityiskohtiin Määrittelee tulostetaanko vain ne tapaukset, jotka ovat ylittäneet vasteajan. Huomaa! Tulosta yksityiskohdat on valittava ensin, että tämä valinta aktivoituu.
Näytä sopimukset, joihin ei kohdistu tapauksia Jos raporttia tulostetaan monelta asiakkaalta yhtäaikaisesti ja halutaan tulostaa raportit myös niistä sopimuksista, joihin ei ole kohdistunut tapauksia aikavälillä, on valittava tämä valintaruutu.
Tulosta-painike Avaa käyttöjärjestelmä-spesifisen tulostusikkunan.
Esikatselu... -painike Avaa esikatseluikkunan.
Peruuta-painike Sulkee ikkunan, raporttia ei tulosteta.
Opaste-painike Avaa Opasteen.