Sisällysluettelo

Maa- ja aikavyöhykeasetukset

Läpimenoraporttia tulostettaessa voi maa- ja aikavyöhykeasetuksia muuttaa, jotta raportti tulostetaan käyttäen jotain muuta aikavyöhykettä kuin käyttäjän tietokoneelle määritelty. Myös työaika- ja pyhäpäiväasetuksia, joiden mukaan vasteajat lasketaan, voi muuttaa. Maa- ja aikavyöhykeasetuksia muutetaan esimerkiksi silloin, kun halutaan tulostaa raportti toisella aikavyöhykkeellä sijaitsevan toimipisteen tapauksista.

Pyhäpäiväasetukset vaikuttavat siihen kuinka läpimenoajat lasketaan, mitkä päivät lasketaan työpäiviksi.
Työajat ja työpäivät määritellään Muokkaa työajan asetukset -ikkunassa ja pyhäpäivät Uusi/Muokkaa pyhäpäiväasetuksia -ikkunassa.Katso myös:


Raporttien tulostaminen