Sisällysluettelo

Raporttialueet

Yksityiskohtainen- ja yhteenvetoraporttipohjilla on erilaisia raporttialueita.

Jokaisella raporttialueella on omat erityiset tulostusominaisuutensa. On tärkeää ymmärtää nämä ominaisuudet, koska ne vaikuttavat siihen, miten ja kuinka useasti erilaiset alueet tulostuvat raportille.

Alueet tulostetaan raportille siinä järjestyksessä kuin ne listataan suunnittelualueella. Kun ymmärtää kuinka useasti eri alueet raportille tulostetaan, on helppo päättää mille alueelle kukin kenttä raporttipohjalla sijoitetaan.

Alueet/kentät tulostetaan seuraavanlaisesti:

Yhteenvetoraportti (Tapaus, Asiakas ja Rakenneosa)

Kentät, jotka sijoitetaan Sarakkeiden otsikkoalueelle, tulostetaan jokaisen sivun alkuun.

Kentät, jotka sijoitetaan Ryhmittelyn ylätunniste -alueelle, tulostetaan jokaisen uuden ryhmän alkuun.

Kentät, jotka sijoitetaan Perustietoalueelle tulostetaan jokaiselle tapaukselle/asiakkaalle/rakenneosalle.
Jos Perustietoalueelle sijoitetaan instanssin kenttä, ja tapaukselle on useampia instansseja, tulostuu ko. kenttään jokaisen instanssin arvo pilkulla eroteltuna.
Jos Perustietoalueelle sijoitetaan Historiakenttä, tulostuu raportille ko. tapausten historiarivit omille riveilleen.

Kentät, jotka sijoitetaan Ryhmittelyn alatunniste -alueelle, tulostuvat jokaisen ryhmän loppuun.

Kentät, jotka sijoitetaan Yhteensä-alueelle, tulostuvat vain kerran raportin loppuun.

Yksityiskohtainen raportti tapauksille:

Kentät, jotka sijoitetaan Perustietoalueelle, tulostetaan jokaiselle tapaukselle.

Kentät, jotka sijoitetaan Instanssialueelle, tulostetaan yhtä monta kertaa kuin tapauksella on instansseja.

Kentät, jotka sijoitetaan Historia-alueelle, tulostetaan Instanssialueen jälkeen. Alue tulostetaan yhtä monta kertaa kuin tapauksella on historiarivejä.

Yksityiskohtainen raportti asiakkaille:

Kentät, jotka sijoitetaan Perustietoalueelle, tulostetaan jokaiselle asiakkaalle.

Kentät, jotka sijoitetaan Yhteyshenkilö-alueelle tulostetaan yhtä monta kertaa kuin asiakkaalla on yhteyshenkilöitä.

Kentät, jotka sijoitetaan Toimitustietoalueelle, tulostetaan Yhteyshenkilöalueen jälkeen. Alue tulostetaan yhtä monta kertaa kuin asiakkaalla on toimitusrivejä.

Katso myös:


Suunnittelualue
Suunnittelualue yhteenvetoraportilla
Suunnittelualue yksityiskohtaisella raportilla
Suunnittelualue asiakkaan yksityiskohtaisella raportilla